Bezpečnosť nanomateriálov v potravinách treba preveriť, zhodujú sa poslanci EP

Jedlo (zdroj: Nick Nguyen/Flickr)

Príchod nových potravín na európsky trh v súčasnosti upravuje nariadenie č. 258/97 z roku 1997. Dlhé obdobie bez zmien v zákone vnímajú ako problém Komisia aj poslanci Európskeho parlamentu.

„Nikto nemohol predvídať podstatný vedecký a technologický pokrok v potravinárstve, odkedy nariadenie vstúpilo do platnosti,“ uvádza sa v texte, ktorý v pondelok v Štrasburgu schválil Výbor pre životné prostredie ENVI.

Európski zákonodarcovia však aj k najnovšiemu zneniu nariadenia pripojili viacero pozmeňujúcich návrhov a poslali ho naspäť do Komisie. Nová európska legislatíva tak do platnosti určite nevstúpi pred rokom 2016.

Dokument, ktorý na rokovanie výboru predložil spravodajca James Nicholson (ECR), vyjadruje najmä nespokojnosť s nejasnou definíciou nových potravín. Zo zamýšľaného materiálu totiž vypadla ich kategorizácia.

Poslanci naopak podporili centralizáciu schvaľovania nových potravín, pretože doteraz sa výrobky dostávali na trh až tri roky od pôvodnej žiadosti. Napriek tomu požadujú aj o zachovanie princípu predbežnej opatrnosti. Prejavilo sa to na tradične kontroverzných témach klonovaného mäsa a nanotechnológiách v potravinárstve.

Výhrady voči klonovanému mäsu stáli za zlyhaním predchádzajúceho návrhu Komisie v roku 2011. Tento krát poslanci v rozpore so stanoviskom EK podporili pozíciu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, ktorý za nanopotraviny označuje produkty s desaťpercentným podielom nanomateriálov.

Vyzvali preto na moratórium na nanopotraviny, pokým sa nepreukáže ich zdravotná nezávadnosť. Špeciálna pozornosť by sa mala v tomto ohľade venovať aj obalom a kontrolám pred aj po uvedení na trh.

Poslanec Zelených Bart Staes vaví, že Parlament vyslal „jasný signál“, ako by mala EÚ a jej inštitúcie zaobchádzať s novými potravinami. „Sú tu skutočné obavy z klonovaných potravín, či už ide o ich vplyv na genetickú rozmanitosť alebo o dobré životné podmienky zvierat, ktoré by bolo hrubo nezodpovedné ignorovať, dodal Staes.

Pozmeňujúce návrhy výboru EP ocenila aj Európska spotrebiteľská organizácia BEUC. Jej predstaviteľka Camille Perrin vyhlásila: „Sme nadšení, že sa ochrana spotrebiteľa pri posudzovaní nových potravín dostáva do popredia.“ Podľa nej bez poznatkov o bezpečnostných rizikách nanotechnológie do potravín nepatria.