Bude sa niekedy alkohol označovať ako cigarety?

Európskeho alkoholu by sa mohla prenesene dotknúť obchodná roztržka medzi Indonéziou a Austráliou. Viaceré periodiká vo Veľkej Británii upozornili, že spor o označovanie balíčkov s cigaretami môže mať za následok zavedenie štandardizovaných etikiet na fľaše.

Austrália zaviedla na konci roku 2012 povinný a spoločný vzhľad pre všetky balíčky cigariet na domácom trhu. Po novom tam nie je možné okamžite rozpoznať výrobcu, pretože na obale chýba logo aj výraznejší nápis. Týmto krokom okrem veľkých výrobcov cigariet zasiahla aj niektoré producentské krajiny.

Indonézska vláda teraz ako protiopatrenie navrhuje zavedenie podobnej praxe pri dovoze austrálskych vín. Spoločne s Kubou, Hondurasom, Ukrajinou a niektorými ďalšími štátmi žalujú Austráliu vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO).

Podľa austrálskych producentov vín je však nepravdepodobné, že by sa presadil diskriminačný návrh voči produkcii z jedinej krajiny.

Nápadom zaviesť jednotné balenie cigariet sa však inšpirovali aj zákonodarcovia vo Veľkej Británii. Európska regulácia síce žiada väčšie zdravotné varovania, v otázke úplne generických obalov necháva voľnú ruku členským štátom. Konzervatívna strana, ktorá legislatívnu diskusiu o cigaretách vyvolala, nie je v tejto otázke jednotná. Časti poslancov prekáža možný nárast nelegálneho obchodu.

V Škótsku, kde sa úspech protifajčiarskej agendy očakáva najskôr, v minulých dňoch vzrástli obavy z odvetných opatrení i z rozšírenia štandardizovaných obalov aj na ostatné zdraviu škodlivé produkty. V dlhodobom horizonte by tak mohli ohroziť aj predaj škótskej whisky, varovali mieste noviny.

Zdravie až na druhom mieste

V Európe prebiehajú viaceré iniciatívy, ktoré požadujú normalizované upozornenia na zdravotné riziká na alkoholických nápojoch. O unifikácii vzhľadu fliaš zatiaľ neuvažujú. Ani povinné údaje o škodlivosti alkoholu nateraz nie sú bežné.

Zväz nevládnych organizácii na ochranu spotrebiteľa Eurocare uvádza, že negatívne dôsledky pitia alkoholu musia výrobcovia uvádzať iba v 20 krajinách sveta. Vzhľad výstražných ceduliek je tiež všade iný.

Dopady marketingu na pitie alkoholu skúmalo viacero inštitúcií. V roku výskumná aliancia AMPHORA, financovaná zo 7. rámcového programu EÚ pre vedu a výskum, odhalila, že reklama na alkohol podporuje jeho konzumáciu už u mládeže vo veku 13-16 rokov.

Eurobarometer vykonal v roku 2011 prieskum, podľa ktorej si povinné varovania o škodlivosti alkoholu na fľašiach želá 79 % Európanov. [8. 9. 2011, EurActiv.com]