Budú riešením potravinovej krízy vo svete funkčné potraviny?

Strom života na výstave Expo 2015, (zdroj: Trevize_06/Flickr)

Nedostatok potravín každodenne ovplyvňuje  800 miliónov ľudí. Spoločne s rastúcou populáciou to vytvára ďalší tlak na udržateľnú produkciu potravín, rozlohu a výnosnosť pôdy, energie, vodné zdroje  a nepriamo aj na globálne otepľovanie.

Jedným z efektov podvýživy je u detí zakrpatenie. Americká rozvojová agentúra Millennium Challenge Corporation (MCC) tvrdí, že až tretina detí na svete vo veku po päť rokov nedosahuje na svoj vek správnu  výšku.

Minulý týždeň sa tejto téme venovali experti na milánskom Expe. Mottom svetovej výstavy je tento krát „uživiť planétu“ a preto sa zamerala na širokú škálu environmentálnych problémov.

V relatívne starej metóde obohacovania potravín o účinné a nutričné látky (príkladom je jodizácia soli) vidia odborníci šancu na zmiernenie potravinovej krízy. Táto prax by mala do potravín dostať tie mikronutrienty (vitamíny a minerálne látky), ktoré mohol zničiť výrobný proces.

Áno, ale

Predstaviteľka britsko-holandského potravinárskeho gigantu Unilever Anne Heughanová hovorí, že fortifikácia nedokáže vyriešiť všetky výživové problémy, no môže vo výraznej miere pomôcť krajinám so zložitou situáciou vo verejnom zdravotníctve.

Výživový expert Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Warren Lee upozornil na ohrozenie a nedostatky v rozvojových krajínách. Obohatenie potravín o aktívne zložky by to mohlo riešiť. Podľa neho však nie sú známe dôsledky celoživotného pôsobenia takejto potravy.

Lynnda Kiessová zo Svetového programu výživy (WFP) súhlasí. Funkčné potraviny môžu zohrať dôležitú úlohu pri riešení slabej výživy, no dôležitá je jej rozmanitosť.

Odborník z Univerzity v Oxforde John Ingram dodáva, že funkčné potraviny môžu uspieť ako súčasť širšieho balíka nástrojov pre boj so svetovým hladom: „Nie je len jedna odpoveď. Niektoré nástroje sú v určitých prípadoch účinné, no dôležité je mať znalosti, kedy ktorý nástroj použiť.“