Členské štáty dostanú nad GMO kontrolu

Schválená smernica vracia do istej miery kontrolu nad geneticky modifikovanými plodinami do rúk členským štátom.

Na rozdiel od USA alebo Ázie, kde sú takéto plodiny rozšírené, v Európe sú predmetom väčšej citlivosti verejnosti. Podľa prieskumu Eurobarometer sa skôr negatívne stavia k bezpečnosti GMO takmer 60 % európskej populácie.

Kompromisné legislatívne riešenie, ktoré včera schválil Európsky parlament, zavádza paralelnú schému schvaľovania GM plodín. To bude stále v prvej línii prebiehať centrálne v agentúre EÚ pre bezepčnosť potravín. (European Food Safety Agency, EFSA). Po tom, čo plodinu označí za bezpečnú a schváli na pestovanie, budú mať konečné ešte členské štáty.

Po novom budú môcť zakázať ich kultiváciu na svojom území z dôvodov vzťahujúcich sa na životné prostredie, poľnohospodárske a socio-ekonomické ciele.

Slovenskí europoslanci za 

Slovenskí europoslanci naprieč stranami a frakciami kompromisné znenie podporili.

Europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH) pripúšťa, že občania ani politici nemajú na GM potravín rovnaký názor.

„Na jednej strane sa hovorí, že ak chceme vyriešiť otázku hladu vo svete tak sa bez GM potravín nezaobídeme,“ povedala v pléne EP. Argumenty proti podľa nej zase vyzývajú k opatrnosti a v tomto zmysle vidí silnejšie slovo pre členské štáty ako pozitívum.

Aj jej stranícky kolega a člen výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH) kompromis víta. GMO považuje za „kontroverzné“ nakoľko "nedisponujeme dostatočnými vedeckými dôkazmi o tom, že takto modifikované plodiny sú pre ľudské zdravie neškodné."

Novú úpravu vníma pozitívne aj slovenská náhradníčka v envirovýbore EP Monika Flašíková Beňová (S&D, Smer-SD).

„Dochádza k jednoznačnému vyvráteniu stále sa objavujúcich zavádzajúcich konšpirácií, mýtov a klamstiev o tom, že EÚ má záujem na zavedení akejsi nepriamej podpory pestovania geneticky modifikovaných potravín,“ hovorí. 

Ako vysvetľuje, aktuálny legislatívny krok nadväzuje na dlhodobú diskusiu, ako aj pretrvávajúci odmietavý postoj veľkej väčšiny členských štátov k udeľovaniu povolení na dovoz a spracovanie nových GMO.

Europoslanec József Nagy (EĽS, Most-Híd) sa domnieva, že "v téme GMO je  obyvateľstvo  Európy zle informované, alebo má nedostatočné informácie."

Ako hovorí "predsudky, ktoré sa vytvárajú na báze mylných predstáv by nemali zabrániť tomu, aby bolo v členských štátoch na základe dopadových štúdií a pod., povolené vybraným regiónom pestovanie GMO plodín."

Dôležité podľa neho je, aby európske laboratóriá a vedecké inštitúcie pokračovali naďalej vo výskume, a pre všetkých občanov EÚ bolo interpretované "zjednotené vedecké vyhodnotenie".

Politika a veda 

Kompromis hľadom GMO avizoval nový predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, ktorý na začiatku svojho prisľúbil, že v dôležitých otázkach bezpečnosti potravín a životného prostredia budú mať demokraticky zvolené vlády členských krajín rovnaké slovo ako vedecké podklady, na základe ktorých prestupuje k GMO EK.

Hlavná vedecká poradkyňa bývalého predsedu Európskej komisie José Manuela Barrosa, biologička Anne Glover, opakovane verejne tvrdila, že z vedeckého hľadiska neexistuje nič, čo by hovorilo za zákaz GMO. Akceptuje však ak ide o politické rozhodnutie reagujúce na obavy a nálady ľudí.

Slovensko patrí spolu s krajinami ako Španielsko, Portugalsko, Česká republika a Rumunsko medzi tie, kde sa pestuje geneticky modifikovaná kukurica od nadnárodnej firmy Montsanto. Ide o jedinú široko pestovanú GM plodinu v EÚ, hoci EÚ na centrálnej úrovni už v minulosti schválila ďalších 7 plodín. V porcese schvaľovania sú ďalšie, hoci viaceré biotechnologické firmy už podania medzičasom stiahli. Tvrdia, že prijatá legislatíva zabrzdí inováciu v sektore. 

Medzi najväčších odporcov GMO patrí Nemecko, Francúzsko a Rakúsko. Spolu s Bulharskom, Gréckom, Maďarskom a Poľskom presadili v súčasnej úprave de facto výnimku z jednotného trhu a možnosť nepustiť EFSA-ou schválené GM odrody na svoje polia.

Krajiny ako Veľká Británia a Holandsko by naopak privítali schválenie aj nových druhov.

Členské štáty, ktoré sa rozhodnú GMO pestovať musia zabezpečiť, aby v prihraničných oblastiach nedochádzalo ku kontaminácii. Nedoriešenou otázkou zostáva odškodnenie poľnohospodárov, u ktorých už ku kontaminácii ich úrody GM plodinami došlo. Europoslanci žiadali, aby existoval konkrétny režim vyvodzovania zodpovednosti a fond na odškodnenie, čo však neprešlo.

Kompromisné riešenie sa nepáči najmä environmentalistom a skupine Zelených v EP, ktorí tvrdia, že Komisia sa renacionalizáciou schvaľovania GMO zbavuje zodpovednosti.  

Európska komisia má počas nasledujúcich dvoch rokov prehodnotiť spôsob, akým schvaľuje nové GM plodiny (hodnotenie rizík), o ktorom mnohí tvrdia, že je nevyhovujúce. Týkať sa to bude ako pestovania tak aj povolovania ich dovozu do EÚ.