„Daň z tukov“ funguje, tvrdí štúdia Komisie

Štúdia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre podnikanie a priemysel (DG Entreprise and Industry) s názvom “Food taxes and their impact on competitiveness in the agri-food sector" tvrdí, že dane z potravín“ vo všeobecnosti spôsobujú znižovanie spotreby zdaňovaných produktov.

Presný dopad „daní z tuku“ na konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora sa však, podľa štúdie, ešte musí zhodnotiť.

Varuje, že spotrebitelia môžu zavádzať stratégie na obchádzanie vyššieho zdanenia, napríklad si môžu začať kupovať podobné produkty, ale menej zaťažené daňou, alebo preferovať lacnejšie značky.

Potravinové dane zvyšujú administratívne bremeno, najmä keď je daň uvalená na prísady, alebo keď sú pravidlá definujúce cieľový produkt komplikované. Dane z potravín alebo nápojov môžu mať tiež negatívny dopad na zamestnanosť a investície, tvrdí sa v štúdii.

Potravinové dane môžu mať priamy vplyv hlavne na malé a stredné podniky, keďže podnikatelia často prechádzajú na lacnejšie značky. To znižuje konkurencieschopnosť menších producentov prémiových značiek.

Spoločným argumentom proti daniam z potravín je, že zvyšujú ceny tovarov v porovnaní s cenami tovarov v susedných krajinách, ktoré neuplatňujú rovnakú výšku dane. Vďaka tomu rastie cezhraničný obchod.

 „Štúdia však zistila, že nárast v cezhraničnom obchode je skôr limitovaný, a sú to skôr iné faktory, ako napr. dane na potraviny/nápoje, ktoré sú dôležitejšími hnacími motormi efektu cezhraničného nakupovania,“ hovorí Komisia.

Súčasť bežnej praxe

„Štúdia Komisie našla nevyvrátiteľné dôkazy u mnohých členských štátov týkajúce sa negatívneho dopadu daní z potravín na konkurencieschopnosť a pracovné miesta vedúce k zvýšenej administratívnej záťaži,“ hovorí obchodná organizácia nealkoholických nápojov, UNESDA.

Kým dane z alkoholu alebo cigariet sú už roky bežné, dane zo špecifických nezdravých potravín a nápojov s cieľom znížiť obezitu, začali niektoré členské štáty zavádzať len nedávno.

Príkladom môže byť Fínsko, ktoré v roku 2011 zaviedlo dane zo sladkostí, cukríkov, čokolád a produktov z kakaa, zmrzliny a nanukov. Aj daň z nealkoholických nápojov sa rozšírila na ďalšie kategórie nápojov.

V septembri 2011 aj Maďarsko zaviedlo daň z mnohých produktov, ako sú napríklad nealkoholické nápoje, energetické nápoje, predbalené sladené výrobky, slané občerstvenie a koreniny.

Írsky minister zdravotníctva, James Reilly, vyhlásil, že zvažuje zavedenie dane na sladené nápoje.

Francúzsko v roku 2012 zaviedlo daň zo všetkých nápojov s pridaným cukrom alebo umelým sladidlom. V októbri 2013 dokonca poslanci francúzskeho parlamentu odhlasovali daň z energetických nápojov, ako je Red Bull.