Dovoz GMO dostane jasné pravidlá

(zdroj: Shaun Dunmall/Flickr)

EurActiv získal interný dokument z prostredia Európskej komisie, ktorý ráta s presunom zodpovednosti za dovoz geneticky modifikovaných organizmov a potravín na jednotlivých členov EÚ.

Autori textu, ktorý by na konci mesiaca malo prerokovať kolégium komisárov, zdôrazňujú, že od roku 2003, od prijatia nariadenia ES č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách, neexistuje medzi členskými štátmi zhoda ani kvalifikovaná väčšina v Rade EÚ. Autorizácia GMO často narážala na odpor z „dôvodov, ktoré nemajú nič spoločné s vedou“, ale s inými aspektmi domácej spoločenskej debaty, tvrdia zástupcovia EK.

Jean-Claude Juncker otázky spojené s GMO označil ako jednu z priorít svojho predsedníctva. Predtým, než sa nová úprava ich dovozu dostane na rokovanie ministrov v Rade, musia eurokomisári nájsť súlad s januárovou smernicou o národnom zákaze pestovania GMO. [EurActiv.sk, 14. 1. 2015]

Rozhodnutie, že každá krajina bude tiež o dovoze geneticky modifikovaných potravín rozhodovať sama, rozhnevalo environmentálne združenia. Podľa Greenpeace to de facto znamená celoeurópske povolenie na dovoz. Stačí, aby sa pre prístup GMO na svoj trh rozhodla jediná krajina a automaticky sa plodine či potravine otvorí celý vnútorný trh EÚ.

V navrhovanom nariadení sa píše, že schválený produkt už „členské štáty na svojom území nemôžu zakazovať, obmedzovať alebo mu brániť vo voľnom pohybe“.

Európska únia v súčasnosti povoľuje dovoz 48 geneticky modifikovaných plodín, ale proces schvaľovania zastavila. Komisia čaká na odsúhlasenie nového právneho rámca a dovtedy nedá zelenú na dovoz žiadnej odrode GMO. Na schválenie tak aktuálne čaká už 13 nových geneticky modifikovaných kmeňov.