EP nesúhlasí s národnými zákazmi na dovoz GMO

(zdroj: James Almond/Flickr)

Návrh nariadenia, ktorý včera odmietol Európsky parlament, umožňoval krajinám EÚ obmedziť alebo zakázať geneticky modifikované potraviny a krmivá na svojom území. Proti dlhodobo pripravovanému textu sa v parlamente postavila výrazná väčšina. Za odmietnutie hlasovalo 577 zákonodarcov, proti bolo 75.

Poslanci spochybnili vykonateľnosť návrhu. Predovšetkým im však prekážala jeho možná nekompatibilita so zásadami jednotného trhu.

„Dnešné hlasovanie vyslalo Európskej komisii jasný signál. Tento návrh by mohol obrátiť naruby všetko, čo sa dosiahlo v rámci jednotného trhu a colnej únie,“ povedal parlamentný spravodajca a predseda výboru EP pre bezpečnosť potravín Giovanni La Via (EPP).

Predobrazom nového nariadenia bolo aprílové rozhodnutie umožniť členským štátom nepovoliť pestovanie už schválených GMO. Poslanci argumentovali, že kým pestovanie GM plodín sa uskutočňuje na území členského štátu, obchodovanie s potravinami a krmivami je cezhraničnou záležitosťou. Zákaz predaja a využívania GM potravín a krmív v niektorých členských štátoch by bol podľa nich nerealizovateľný bez znovuzavedenia kontrol dovážaného tovaru na vnútorných hraniciach EÚ.

Spokojní sú takmer všetci, s výnimkou Komisie

Rozhodnutie EP nepodporiť nové nariadenie uvítali zástancovia geneticky modifikovaných organizmov aj ich odporcovia. Každý na to má iný dôvod. Zástupcovia biotechnologického priemyslu ocenili, že parlament odmietol selektívny prístup. Zeleným aktivistom sa na pôvodnom návrhu nepáčilo, že schvaľovanie nových GMO by malo byť jednoduchšie.

Napriek tejto zhodne Európska komisia svoj legislatívny návrh nestihne. Eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis hovorí o „veľmi paradoxnej situácii“. Medzi občanmi prevláda vo vzťahu ku GMO nedôvera, no chovatelia potrebujú geneticky modifikované krmivá pre svoje zvieratá.

„Ľutujem, že europoslanci dnes návrh odmietli. Cítim, že je to premárnená možnosť dať občanom Európy konkrétnu odpoveď na ich obavy,“ uviedol Andriukaitis.