EP: O zdraví sa v TTIP rokovať nemá

Zdroj: EurActiv.com

Environmentálny výbor Európskeho parlamentu (ENVI) chce z rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) vylúčiť verejné služby v oblasti zdravotníctva.

Ďalšími oblasťami by mali byť geneticky modifikované potraviny, používanie hormónov pri chove hovädzieho dobytka, legislatívu REACH zameranú na chemický sektor a klonovanie.

Stanovisko ENVI žiada zachovať „zásadu predbežnej opatrnosti“ v oblasti regulačnej spolupráce a ďalej zvyšovať transparentnosť rokovaní v súlade s požiadavkami Európskej ombudsmanky.

Najopatrnejší majú vyjednávači byť práve v potravinárskej a poľnohospodárskej oblasti, kde existujú výrazné rozdiely medzi EÚ a USA napríklad v prípade hodnotenia rizík procesov a výrobkov a tzv. vedeckej istoty.

Princíp predbežnej opatrnosti je súčasťou európskeho zákonodarstva a umožňuje rýchlu reakciu v prípadoch možného ohrozenia zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia a to najmä v prípadoch, kde chýbajú dostačujúce vedecké údaje. Princíp sa používa napríklad na zastavenie šírenia a distribúciu výrobkov, ktoré by mohli byť potenciálne nebezpečné.   

Steasovo stanovisko ďalej upozornilo na rozdielnu reguláciu týkajúcu sa životných podmienok chovných zvierat.  Európska legislatíva je v tejto oblasti výrazne pokročilejšia. V Spojených štátoch na federálnej úrovni neexistuje žiadne nariadenie ani štandardy pre ochranu zvierat.

Podobný názor zdieľa aj Poľnohospodársky výbor Európskeho parlamentu (AGRI), ktorý vo svojom stanovisku včera Komisiu vyzval, aby zachovala súčasný európsky model poľnohospodárstva a noriem EÚ pre bezpečnosť potravín a ochranu európskych výrobkov so značkou kvality.

„Musíme udržiavať naše vysoké štandardy pre výrobu potravín a dobrých životných podmienok zvierat. Musíme brániť odvetvia, ktoré môžu byť ohrozené, bolo by však naivné, keby sme nevideli výhody vyplývajúce z odstránenia colných bariér pre výrobky z EÚ. Nemali by sme byť zahľadení do seba, ale namiesto toho byť pozitívni pri skúmaní maximálneho využitia ponúkaných možností," povedal v tejto súvislosti druhý parlamentný spravodajca z AGRI, britský konzervatívny poslanec James Nicholson.

ENVI a AGRI výbory sa postavil aj proti zaradeniu kontroverzného nástroja na riešenie sporov medzi štátom a investorom (ISDS), ktoré by dávalo podnikateľom právo žalovať krajinu, v ktorej operujú v prípade, že nová vládna regulácia by výrazne poškodila ich investície.  

Stanovisko výborov prevezme výbor pre medzinárodný obchod (INTA), ktorý má na starosti vypracovanie oficiálneho postoja Európskeho parlamentu pre rokovania o TTIP. Hlasovanie v INTA o tejto otázke sa očakáva začiatkom mája.

EurActiv/TASR