Europoslanci podporili zákaz výroby a dovozu mäsa z klonov

Ovce

Za sprísnenie podmienok hlasovala výrazná väčšina poslancov Európskeho parlamentu.

„Technika klonovania nie je úplne zrelá na použitie a v skutočnosti pri nej nedošlo k ďalšiemu pokroku. Miera úmrtnosti je stále rovnako vysoká. Mnohé zvieratá, ktoré sa narodia živé, zomrú v priebehu prvých týždňov života a zomrú v bolestiach,“ vyhlásila spravodajkyňa z výboru pre bezpečnosť potravín, europoslankyňa Renate Sommerová (EĽS).

Parlament žiada viac, než Komisia navrhuje

Európsky parlament schválil legislatívnu správu pomerom hlasov 529 za a 120 proti. Oproti pôvodnému návrhu Európskej komisie je parlamentný materiál omnoho prísnejší.

„Po doplňujúcich návrhoch z neho ostalo len veľmi málo,“ hovorí eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis. O realistickosti predstáv EP pochybuje.

Sommerová vysvetľuje rozdiely v stanoviskách inštitúcií nasledovne:

„Až doteraz sme mohli dovážať reprodukčný materiál z tretích krajín. Umývame si tak ruky, nechávame iných urobiť špinavú prácu. Chceme komplexný zákaz, ktorý by sa týkal nielen využívania techniky klonovania, ale aj dovozu reprodukčného materiálu, klonovaných zvierat a ich potomkov. Sledovateľnosť je možná.“

Poslanci môžu svoje prísnejšie stanovisko oprieť nielen o spotrebiteľské prieskumy, ale aj o zistenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Ten v roku 2008 potvrdil, že klonované zvieratá trpia fatálnymi zdravotnými ťažkosťami. Úspešnosť klonovania hovädzieho dobytka a ošípaných klesá k 6 %.  

Medzi zákonodarcami prevláda názor, že klonovanie by natrvalo poškodilo európsky trh s potravinami. „Táto správa vysiela signál našim obchodným partnerom, že nemienime riskovať vlastné zdravie, zdravie našich rodín a budúcich generácií tým, že budeme využívať tento druh produktov pochybnej kvality,“ povedala talianska poslankyňa EFDD Giulia Moiová.

Slovenskí europoslanci zhodne proti

Europoslanec Miroslav Mikolášik (KDH/EĽS) je rád, že Parlament rozšíril zákaz na predaj a dovoz zárodočných produktov z klonovaných zvierat a ich potomkov, ako aj uvádzanie potravín a krmív z klonov hospodárskych zvierat alebo ich potomstva z tretích krajín na trh EÚ.

"Vzhľadom na dostupné štúdie a skúsenosti z praxe je neprípustné riskovať ľudské zdravie konzumáciou a používaním produktov pochybnej kvality," hovorí europoslanec. "Pevne verím, že toto opatrenie v prospech zdravia Európanov nájde podporu aj v Rade. Takisto musí byť naša pozícia plne rešpektované aj v pripravovanej obchodnej zmluve s USA TTIP."

„Už dnes môže časť potravín v obchodoch pochádzať z potomkov klonovaných zvierat. Ak tomu tak je, spotrebiteľ by mal byť informovaný,“ povedala poslankyňa Monika Smolková (Smer-SD/S&D).

Anna Záborská (KDH/EĽS) poukázala aj na etický rozmer klonovania, ktoré môže slúžiť ako medzistupeň pre klonovanie ľudí. „Tí, ktorí sú za klonovanie zvierat, niekde v pozadí vidia aj možnosť klonovania človeka,“ upozornila Záborská.

„Súhlasím s názorom 84 % občanov EÚ, ktorí sú proti klonovaniu, a preto som hlasoval za jeho zákaz,“ zdôvodnil svoje áno prísnejšiemu zákazu Branislav Škripek (OĽaNO/ ECR).

EurActiv.sk/TASR