EÚ a USA uľahčia obchod s organickými potravinami

Európska únia a Spojené štáty americké sa dohodli na novom historickom partnerstve v oblasti organického obchodu. Týmto partnerstvom medzi dvoma najväčšími výrobcami ekologických výrobkov na svete sa vytvorí pevný základ pre ekologické poľnohospodárstvo, z čoho bude mať prospech rozvíjajúce sa odvetvie ekologického hospodárstva, zvýši sa zamestnanosť a podporí sa podnikanie v celosvetovom meradle.

Hodnota odvetvia ekologického poľnohospodárstva sa v USA a v Európskej únii odhaduje na viac ako 43 miliárd eur, pričom toto číslo každý rok rastie, v priemer o 7 %. V EÚ sa organickému farmárstvu venuje viac než 200 tisíc poľnohospodárov.

Pri ekologickom poľnohospodárstve (bio-poľnohospodárstve) sa používajú výlučne organické hnojivá a jeho cieľom je produkovať vysoko kvalitné potraviny na úkor ich kvantity. Produkty by nemali mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ani zdravie ľudí a hospodárskych zvierat, keďže prírodné zdroje sa používajú udržateľným spôsobom, ktorý rešpektuje ekosystémy a prírodné cykly. V rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ je jedným z nástrojov trvalo udržateľného rozvoja.

Predtým museli pestovatelia a spoločnosti, ktoré chceli obchodovať s výrobkami na oboch stranách Atlantiku, získať samostatné osvedčenia podľa dvoch noriem, čo znamenalo dvojnásobné poplatky, kontroly aj administratívu. Od 1. júna, kedy vstúpi bilaterálna dohoda do platnosti, bude stačiť jediné osvedčenie.

Menej byrokracie hlavne pre malých poľnohospodárov

Dohodu podpísali v stredu (15.2.) v nemeckom Norimbergu Dacian Cioloş, európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Kathleen Merrigan, tajomníčka amerického ministerstva poľnohospodárstva a veľvyslanec USA Isi Siddiqui, hlavný vyjednávač obchodného zastupiteľstva pre poľnohospodárstvo. Zmluva bola podpísaná pri príležitosti svetového veľtrhu BioFach World Organic Fair, najväčšej svetovej obchodnej výstave ekologických výrobkov.

„Táto dohoda má hneď dvojitú pridanú hodnotu. Na jednej strane budú ekologickí poľnohospodári a výrobcovia potravín profitovať z ľahšieho prístupu, menšej byrokracie a nižších nákladov pri vstupe na trhy USA aj EÚ, čím sa zároveň posilní hospodárska súťaž v tomto odvetví. Okrem toho sa zlepšuje transparentnosť noriem týkajúcich sa ekologických výrobkov a posilňuje sa dôvera zákazníkov aj uznanie našich ekologických potravín a výrobkov“, uviedol komisár Cioloş.

Podľa americkej tajomníčky Kathleen Merrigan nové partnerstvo „spája ekologických poľnohospodárov a podniky na oboch stranách Atlantického oceánu a ponúka im veľkú škálu nových obchodných príležitostí.“ vyhlásila Kathleen Merrigan, zástupkyňa tajomníka pre poľnohospodárstvo USA. „Je to výhra pre americké hospodárstvo a stratégiu prezidenta Obamu v oblasti zamestnanosti. Týmto partnerstvom sa otvoria nové trhy pre amerických poľnohospodárov a farmárov, vytvorí viac príležitostí pre malé podniky a pribudnú aj dobré pracovné miesta pre Američanov, ktorí balia, prepravujú a uvádzajú ekologické výrobky na trh.“

Týmto partnerstvom sa odstraňujú veľké prekážky, najmä pre malé a stredné ekologické poľnohospodárstva. Všetky výrobky, ktoré spĺňajú podmienky partnerstva, sa môžu predávať a môžu byť označené ako certifikované ekologické poľnohospodárske výrobky, či už ide o mäso, obilniny alebo víno.

Rozdiel v antibiotikách

Hoci medzi americkými a európskymi normami pre ekologické poľnohospodárstvo síce existujú malé rozdiely, ale obe strany dospeli k záveru, že ich programy sú rovnocenné, s výnimkou zákazu používania antibiotík.

Americké predpisy týkajúce sa ekologických výrobkov zakazujú používanie antibiotík, s výnimkou ich použitia na kontrolovanie invazívnych bakteriálnych infekcií (spála) v sadoch ekologicky pestovaných jabloní a broskýň. Nariadenia Európskej únie týkajúce sa ekologického poľnohospodárstva povoľujú použitie antibiotík len na liečenie nakazených zvierat. Pri všetkých výrobkoch, s ktorými sa bude v rámci tohto partnerstva obchodovať, musia orgány vydávajúce osvedčenia overiť, že sa zo žiadneho dôvodu nepoužili antibiotiká.

Okrem toho, všetky výrobky s ktorými sa v rámci tohto partnerstva obchoduje, sa musia dodávať s vývozným osvedčením pre ekologické výrobky. V tomto doklade sa bude uvádzať miesto výroby, organizácia, ktorá vydala na daný ekologický výrobok osvedčenie, bude sa ním overovať, že sa nepoužili zakázané látky a metódy a osvedčovať sa, že sa dodržali podmienky partnerstva. Vďaka nemu bude tiež možné sledovať predávané výrobky.