Eurofondy pre vidiek a regióny

zdroj wikimedia

Program rozvoja vidieka (PRV), ktorý už schválila Európska komisia (EK), pomôže približne 1250 poľnohospodárskym a 400 potravinárskym podnikom, 600 mladým poľnohospodárom, 330 malým rodinným poľnohospodárskym podnikom a vytvoreniu približne 2000 pracovných miest.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV), ktoré program riadi, organizuje v týchto dňoch sériu informačných dní pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov.

Dôležitá bude v rámci programu aj podpora agro-environmentálnych aktivít, ochrany biotopov, zachovania typických krajinných prvkov a ochrany životného prostredia. Európske prostriedky sa dajú použiť aj na posilnenie pozície farmárov v potravinovom reťazci, spoločné spracovanie a predaj, skrátenie potravinového reťazca a zriadenie záručných fondov.

Na Program rozvoja vidieka je určených celkovo 1,54 miliardy eur.

IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva SR bude riadiť aj Integrovaný regionálny operačný program (IROP). V ňom je pre potreby regiónov v tomto období 1,75 miliardy eur.

Priority programu sa sústredia na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitným verejným službám, mobilizáciu kreatívneho potenciálu v regiónoch a zlepšenie kvality života s prihliadnutím na životné prostredie.

Vďaka IROP by sa malo zrekonštruovať viac ako 150 kilometrov ciest a vytvoriť 134 nových stredísk zdravotnej starostlivosti. V menej rozvinutých regiónoch sa má zvýšiť úroveň vzdelávania detí v materských školách na 90 %, vzniknúť majú nové pracovné miesta a zlepšiť sa má energetická hospodárnosť v obytných budovách takmer o 50 %.