Európa hľadá cestu k zelenšiemu poľnohospodárstvu

Dopyt po potravinách v krajinách Európskej únie narastá. Vedci tvrdia, že primárnou výzvou budúcnosti bude oddeliť tento rast od zvyšujúcich sa nárokov na prírodné zdroje a od environmentálnych dopadov.

Experti z britského Centre for Ecology & Hydrology (CEH) predstavili 25. apríla správu „Dusík na stole“, podľa ktorej by zníženie konzumácie mäsa o polovicu prinieslo zásadný pokles produkcie skleníkových plynov (až 25-40 %).

Polovičný príjem mäsa by mal ďalšie pozitívne dôsledky. Okrem znečistenia vzduchu by pokleslo aj znečistenie vôd. Podobná diéta by tiež spotrebiteľom zabránila v nadmernej konzumácii nasýtených tukov.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že bežný Európan skonzumuje o 70 % proteínov viac, než je potrebné. Väčšina z nich pochádza z mäsa.

Jeden z autorov štúdie Mark Sutton uviedol, že ľudí nemá zmysel nútiť k vegetariánstvu. „Z hľadiska ochrany životného prostredia je jedno, či jete mäso alebo mliečne výrobky. Je to o tom, koľko.“

Vedúci autor štúdie Henk Westhoek dodáva, že Európa by sa vďaka posunu od živočíšnej výroby k rastlinnej mohla stať jedným z najväčších svetových exportérov. Priznáva však, že nie všetka pôda, na ktorej sa dnes pasie dobytok, je vhodná na pestovanie obilnín.

Toto riešenie považuje za príliš zjednodušené hlavná environmentálna poradkyňa Britského zväzu farmárov Diane Mitchell.

„Poľnohospodárska výroba je vo Veľkej Británii zodpovedná za približne 10% celkových emisií skleníkových plynov a britskí chovatelia už teraz robia veľa, aby uhlíkovú stopu znižovali. Nesmieme zabúdať, že mäsové a mliečne výrobky sú dôležitou súčasťou zdravej a vyváženej stravy,“ pripomenula Mitchellová.

Do hry vstupujú veľké mená

Svoju predstavu udržateľnosti výroby v agrárnom sektore prezentovalo 29. apríla aj konzorcium najväčších aktérov celého odvetvia.

Záujmové organizácie ako FoodDrinkEurope, Copa-Cogeca a Spirits Europe, veľkí výrobcovia Nestlé či Unilever, ale aj ochranárske združenie World Wide Fund for Nature spoločne navrhujú deklaráciu „Činnosti smerom k trvalo udržateľnému európskemu potravinovému reťazcu.“

Autori sa v nej prihlásili k záverom konferencie OSN o trvalo udržateľnom rozvoji Rio+20, ktorá sa uskutočnila v roku 2012 v Brazílii, podporili poľnohospodársku politiku EÚ a vyzvali na prehĺbenie dialógu.

Zaujímavým bodom vyhlásenia je zmienka o zavedení obehového ekonomického modelu. Táto teória sa výraznejšie presadila v 70. rokoch a predpokladá zmenu lineárneho výrobného procesu na cyklický. V sektore potravinárstva znamená dôraz na využitie bioproduktov vo všetkých formách, aj potravinového odpadu.

Deklarácia o udržateľnom potravinovom reťazci predchádza vydaniu oznámenia Európskej komisie na rovnakú tému. V druhej polovici minulého roka prebehla o udržateľnom raste v poľnohospodárstve verejná konzultácia.