Európan ročne vyhodí 123 kg potravín

(zdroj: U.S. Department of Agriculture/Flickr)

80 % potravinového odpadu sa dá predísť. Štúdia, ktorú dnes zverejnili vedci zo Spoločného výskumného centra Európskej komisie (Joint Research Centre/JRC), uvádza že minimálne 22 miliónom ton vyhodeného jedla sa spotrebitelia mohli vyhnúť. Najpesimistickejší odhad hovorí o až 75 miliónoch ton zbytočne znehodnotených potravín.

„V určitom smere je dobré, že sa jedná o odpad, ktorému sa dá vyhnúť. Znamená to, že s tým môžeme niečo urobiť,“ povedal pre Reuters vedúci výskumu Davy Vanham.

Európska komisia uvádza, že množstvo odpadu z potravín v dvadsaťosmičke každoročne presiahne 100 miliónov ton. V prípade nečinnosti by rastúci trend pokračoval na úroveň 120 miliónov ton v roku 2020.

Minimálne jedno jablko denne do koša

Výskum JRC použil údaje z Británie, Holandska, Dánska, Fínska, Nemecka a Rumunska. Zozbierané informácie následne premietol na celoeurópske priemery. Bežný Európan by tak mal vytvoriť 123 kg potravinového odpadu za rok, 97 kg sa dalo predísť. V koši skončí približne 16 % produktov, ktoré si kúpia koneční spotrebitelia.

Najviac plytvajú Briti. Priemerný Brit každodenne zbytočne vyhodí potraviny v objeme, aký by predstavovala asi jedna plechovka fazúľ. Rumuni, ktorí v prieskume plytvali najmenej, vyhodia denne jedno jablko.

V ostatnom období predstavila EÚ viacero iniciatív pre boj s potravinovým odpadom. Najočakávanejším počinom je však revidovaný návrh na zavedenie obehovej ekonomiky, ktorý by Komisia mala zverejniť do konca tohto roku. Európsky parlament vyzval, aby bol jeho súčasťou záväzok do roku 2025 znížiť produkciu odpadov o 30 %. Parlament sa tiež inšpiroval francúzskou legislatívou a navrhol zavedenie darovacích schém pre obchodné reťazce. Supermarkety by nemohli ničiť nevyužité potraviny, ale povinne ich darovať charite. [EurActiv.sk, 10. 7. 2015]

Celý výskum JRC je dostupný tu.