Europoslanci opätovne vyzvali na povinné označovanie potravín

(zdroj: panafotkas/Flickr)

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) včera odhlasoval uznesenie, ktoré opätovne vyzýva na povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín.

Europoslanci sa zamerali na mlieko a mliečne výrobky, mäso v mäsových výrobkoch a to nespracované mäso, ktoré nepodlieha súčasnej legislatíve.

V máji 2015 dospela Európska komisia (EK) k záveru, že vhodnejšie ako povinné sú dobrovoľné systémy označovania. Tieto nepredstavujú dodatočnú finančnú ani regulačnú záťaž. Po dvoch správach Komisie, COM/2015/0204 a COM/2015/0205, tak nenasledovali žiadne legislatívne návrhy. Už predtým však parlament jasne naznačoval, že návrhy na istú právnu úpravu očakáva.

S postupom EK preto poslanci nesúhlasia. Prieskumy, ktoré vykonala Komisia vraj zahrnuli nadhodnotené úvahy podnikov o dodatočných nákladoch, ktoré by im z označovania vyplynuli. „Prieskumom sa nedalo nájsť žiadne jasné vysvetlenie pre vysoké odhady nákladov, ktoré tieto podniky poskytli,“ uviedli poslanci. Chýba im aj zohľadnenie pozitívnych aspektov označovania krajiny pôvodu.

Podobne ako v minulosti argumentuje výbor EP prieskumami Eurobarometra. V roku 2013 sa európsky štatistický úrad pýtal spotrebiteľov, či dodatočnú informovanosť považujú za potrebnú.

84 % opýtaných uviedlo, že je potrebné uvádzať pôvod mlieka. 88 % občanov si myslí, že v prípade mäsa by mal byť známy pôvod aj iného ako hovädzieho, bravčového, ovčieho, kozieho a hydinového mäsa. Vyše 90 % respondentov žiadalo tiež poznať pôvod mäsa v spracovaných potravinárskych výrobkoch.

Europoslanci veria, že pôvod potravín je jedným z faktorov, ktoré môžu ovplyvniť správanie spotrebiteľa. Včerajšie uznesenie ich podporilo 44, proti bolo 18 poslancov. Ich právne nezáväzné stanovisko sa na plenárne rokovanie Európskeho parlamentu dostane v apríli alebo v máji.