Europoslanci broja proti menej kvalitným výrobkom na východných trhoch

zdroj: Shutterstock, wavebreakmedia

Skupina desiatich euroslancov zo Slovenska, Chorvátska, Slovinska, Rumunska, Maďarska, Malty a Talianska oficiálne predložila návrh tzv. písomného vyhlásenia „o rozdieloch vo vyhláseniach, v zložení a chuti v súvislosti s výrobkami na východných a západných trhoch EÚ“.

Písomné vyhlásenie sa stáva oficiálnou pozíciou Európskeho parlamentu ak sa pod neho podpíše aspoň polovica poslancov Európskeho parlamentu. Termínom pre toto konkrétne vyhlásenie je 16. október.

Text sa odvoláva na „niekoľko štúdií“, ktoré potvrdili, že výrobky umiestňované niektorými spoločnosťami na východných trhoch sa líšia od tých istých výrobkov predávaných v západných krajinách v zložení či chuti.

Mnohé výrobky predávané na „východných“ trhoch majú podľa vyhlásenia europoslancov „oveľa nižšiu kvalitu a obsahujú omnoho menej vysokokvalitných zložiek ako tie, ktoré sa predávajú na západnej časti trhu“.

Tento problém sa podľa poslancov týka širokého spektra výrobkov – od potravín a toaletných potrieb k detergentom a dezinfekčným prostriedkom –, ktoré sú nižšej kvality než „identické“ výrobky v západnej časti trhu EÚ.

Komisia má konať

Europoslanci preto vyzývajú Európsku komisiu, aby proti „diskriminácii spotrebiteľov“ vo východných členských štátoch zakročila.

„Zapájame sa do rokovaní s USA o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve, kým náš vlastný trh stále ešte zďaleka nie je jednotný,“ dôvodia europoslanci.

„Keďže EÚ má jednotný trh, žiadame spoľahlivý monitoring a potrebné kroky, ktoré zabezpečia poriadok na spoločnom trhu a obmedzia poškodzovanie spotrebiteľov vo východných členských štátoch,“ vysvetľuje europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH), členom Výboru pre zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI).

Podľa Mikolášika sa uvedenie zdanlivo totožného výrobku so zložkami rôznej kvality na rôzne trhy približuje podvodu s potravinami, akými je napríklad pridávanie konského mäsa do výrobkov označovaných ako hovädzie.

„Úmyselné používanie lacnejších ingrediencií pre niektoré skupiny spotrebiteľov zaváňa diskrimináciou,“ zdôrazňuje Mikolášik.

Preukázané rozdiely

V roku 2011 testovala kvalitu potravín ako jedna z prvých Asociácia spotrebiteľov Slovenska. Zistila, že nadnárodné potravinárske spoločnosti balia produkty rozdielnej kvality do rovnakých obalov pod rovnakou značkou. Následne sú tieto produkty distribuované do rôznych krajín EÚ.

Výrobcovia tvrdili, že ich produkty nie sú menej kvalitné a v niektorých prípadoch používajú producenti rozdielne ingrediencie preto, aby vyhoveli požiadavkám rozdielnych zákazníkov. Niektorí výrobcovia priznali, že v prípade krajín východnej Európy používajú lacnejšie ingrediencie, to však podľa nich nemá vplyv na kvalitu či chuť daných produktov.

Európska komisia bola nútená zaujať k téme stanovisko už opakovane. Viackrát konštatovala, že pokiaľ firmy rešpektujú zásady označovania potravín a ich bezpečnosti, nie je z hľadiska jednotného trhu a jeho pravidiel problémom, ak sa produkty v rôznych krajinách od seba líšia.

Pokiaľ ide o bezpečnosť, je podľa Komisie najmä v rukách národných štátov, aby sa na ich trh nedostali produkty, ktoré by mohli byť zdraviu škodlivé.

„Nemôžeme zákonom prikázať, aby bol len jeden recept prípravy pre všetky trhy, ale nesmieme dopustiť, aby boli spotrebitelia zavádzaní, bola im ponúkaná znížená kvalita za takmer rovnakú cenu, tobôž poškodzovala ich zdravie,“ hovorí europoslanec Mikolášik.