Europoslanci zmietli reformu dovozu GMO

(zdroj: Steve Jurvetson/Flickr)

Na začiatku roku 2015 získali členské štáty kontrolu nad pestovaním geneticky modifikovaných plodín na svojom území. Podobná úprava mala nasledovať aj v prípade dovozu GMO. Návrh nového nariadenia, ktorý Európska komisia predstavila v apríli, je však podľa poslancov nevykonateľný.

Nie je to najlepší návrh

„V Európskom parlamente je jasná väčšina proti tomuto návrhu,“ povedal včera po rokovaní výboru pre životné prostredie (ENVI) jeho predseda Giovanni La Via (EĽS). „Chýba posúdenie vplyvu a vieme, že toto nie je najlepší možný návrh.“

správe, ktorú odhlasoval výbor sa uvádza, že „návrh je v rozpore so sľubmi novej Komisie o lepšej regulácii a transparentnosti“. Zákonodarcom prekáža, že Komisia upustila od pôvodného záväzku preskúmať samotný proces povoľovania geneticky modifikovaných potravín.

Hlavným problémom prerokovávaného dokumentu je možné porušenie pravidiel vnútorného trhu a nesúlad s predpismi Svetovej obchodnej organizácie (WTO). „Po toľkých rokoch, ktoré sme strávili búraním vnútorných bariér, by mohol tento návrh vyústiť do fragmentácie vnútorného trhu a k opätovným hraničným kontrolám,“ tvrdí La Via.

Nejasnosti

Novú legislatívu z dielne EK viacerí europoslanci skritizovali za jej vágne znenie. Guillaume Balas zo skupiny socialistov a demokratov (S&D) povedal, že v návrhu nevidí žiadne právne istoty. „Je tu veľmi vážny problém s pojmom používanie, ktorý je veľmi nepresný,“ vysvetľuje francúzsky poslanec.

Mark Demesmaeker (ECR) uviedol, že panujú závažné pochybnosti o vykonateľnosti návrhu. „Veľa pojmov z návrhu Komisie nie je právne definovaných,“ dodala nemecká europoslankyňa Gesine Meissnerová (ALDE). Nejasnosti pravdepodobne súvisia aj so zásadnými rozdielmi, ktoré v tejto otázke zaujali členské štáty EÚ.

Aspoň zjednotil poslancov…

Zamietavé stanovisko k reforme dovozu geneticky modifikovaných organizmov zjednotilo europoslancov naprieč hlavnými politickými skupinami. „Možno by sme za to mali Komisii poďakovať,“ uviedol člen Zelených Bas Eickhout.

Výbor ENVI sa zhodol na tom, že Komisia by mala predložiť alternatívny návrh. Ten sa zatiaľ nechystá.

Predstaviteľ EK Ladislav Miko hovorí, že exekutívny orgán únie nemá pripravený žiadny plán B: „Ak sa návrh odmietne, bude platiť súčasná situácia.“ Podľa Mika je vágny termín "používanie" tentoraz namieste. Lepšie odzrkadľuje rozdielu prax v členských krajinách. V minulosti boli tiež rôzne ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti potravín a nikdy sa to nepokladalo za prekážku pre fungovanie vnútorného trhu, dodal zástupca Komisie.