Európsky úrad pre bezpečnosť potravín varuje pred akrylamidom

Teploty nad 150 °C spúšťajú v potravinách chemickú reakciu, ktorá môže mať na zdravie potenciálne negatívny dopad. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) pripomína, že je to ten istý proces, ktorý robí jedlo „chutnejším“.

Európske orgány už dlhšiu dobu odporúčajú zníženie akrylamidu v potravinách v maximálnej možnej miere. Rozsah škodlivých účinkov by mala zhodnotiť verejná konzultácia, ktorú EFSA tento týždeň odštartovala.

Do 15. septembra sa na danú tému budú môcť vyjadriť vedci aj záujmové združenia. Spätná väzba bude prerokovaná ešte tento rok.

Predsedníčka panelu EFSA pre kontaminanty v potravinovom reťazci Diane Benfordová vysvetľuje, že „orálne konzumovaný akrylamid telo distribuuje do všetkých orgánov a silne metabolizuje.“

„Štúdie na zvieratách odhalili, že glydaciamid, jeden z hlavných metabolitov tohto procesu, je pravdepodobne príčinou genetických mutácií a vzniku nádorov,“ doplnila.

Pri výrobe potravín sa teda jedná o bežný jav, ktorý sa prejavuje ich zhnednutím. Akrylamid sa nachádza v káve, sušienkach, suchároch, zemiakových lupienkoch alebo v chlebe. V tele sa ľahko vstrebáva, no i ľahko vylúči.

Na základe pomeru k telesnej hmotnosti sú najviac ohrozené deti. Škodlivé účinky látky na nervový systém, pre a post natálny vývoj a na mužskú reprodukciu sú však prakticky vylúčené.

Odborníci napriek tomu pripomínajú, že prítomnosť akrylamidu je možné v potravinových výrobkoch výrazne obmedziť, pretože je často krát doménou produktov nižšej kvality. [Pravda, 4. 7. 2009]

Rizikami akrylamidu sa dlhodobo zaoberá aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podľa nej sa doteraz spojitosť so zvýšeným rizikom rakoviny u ľudí nepotvrdila. Isté je, že je zlúčenina karcinogénna u zvierat. WHO zároveň pripomína, že nie všetky takéto látky musia byť relevantné aj pre človeka.

Návrh stanoviska EFSA obsahuje aj odporúčania pre budúci výskum v oblasti. Podľa úradu bude dôležité zlepšiť metódy odhaľovania a hodnotenia rizík mutácie buniek.

Konečné odporúčanie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín bude známe v roku 2015. Z neho budú následne vychádzať konkrétne opatrenia na zmiernenie vystavenia akrylamidu.