Greenpeace poukazuje na množstvo pesticídov v jablkách

Jablko, (zdroj: DLG Images/Flickr)

Prieskum organizácie Greenpeace porovnával jablká v 11 európskych krajinách. Z jeho výsledkov vyplýva, že väčšina jabĺk (83 %) je kontaminovaná pesticídmi, neprekračujú však zákonom stanovené limity.

„Napriek tomu, že všetky zvyšky pesticídov boli v povolených limitoch, ich rôznorodosť dokazuje, že sa pri konvenčnom pestovaní používajú často a opakovane,“ povedala koordinátorka kampane Jedlo pre život Katarína Nikodemová.

Environmentalistov znepokojuje najmä to, že 60 % testovaných vzoriek obsahovalo stopové množstvá dvoch a viacerých druhov prostriedkov na ničenie škodcov. „Potenciálne vážne riziká sú spojené s veľkou neistotou a s neznámymi premennými. Osobitne znepokojivý je nedostatok údajov o karcinogénnosti, mutagénnosti a schopnosti narúšať endokrinný systém pri veľkom počte pesticídov,“ uvádza sa v správe, ktorú v stredu zverejnili Greenpeace.

Celkovo sa v Európe zistila prítomnosť 39 pesticídov v 91 vzorkách. Niektoré druhy sú pritom známe tým, že sú ťažko odbúrateľné a môžu byť bioakumulatívne.

Na Slovensku sú v obchodných reťazcoch odrody jabĺk, ktoré obsahujú až 5 rôznych reziduí pesticídov zároveň. Na druhej strane bol údajne v tunajších obchodoch problém nájsť biojablká. Limitovaná vzorka 17 druhov v bio kvalite zo zlomku európskych krajín naznačila, že v ekologických potravinách sa potenciálne škodlivé látky skutočne nenachádzajú.

„Reťazce by podľa nás mali prijať opatrenia na zníženie a postupné úplné vylúčenie pesticídov z ovocia a zeleniny,“ vyzvala Nikodemová. Jedným z riešení by podľa Greenpeace mohlo byť aj dôsledné presadzovanie smernice EÚ o udržateľnom využívaní pesticídov (2009/128/ES) a reforma kontroly a regulácie.