Klesajúce ceny potravín potiahli infláciu nadol

Zdroj: EC

Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny dopravy, poštových a telekomunikačných služieb, vzdelávania. Vzrástli ceny v odboroch odevy a obuv o 2,1 %, rekreácia a kultúra o 0,6 %, rozličné tovary a služby o 0,5 %, hotely, kaviarne a reštaurácie o 0,2 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá o 0,1 %.

Znížili sa ceny potravín a nealkoholických nápojov o 0,8 %, nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domu o 0,4 %, alkoholických nápojov a tabaku o 0,3 % a zdravia o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Zatiaľ čo spotrebiteľské ceny tvorené najmä dopytom (tzv. čistá inflácia) v súlade s našimi očakávaniami mierne vzrástli, ceny potravín prekvapujúco výrazne poklesli, čím zastavili celkový medzimesačný rast spotrebiteľských cien. Regulované ceny medzitým ostali v súlade s predpokladom nezmenené na nízkych úrovniach, povedal analytik Arady. 

Ako dodal, v  medziročnom porovnaní sa takýto vývoj premietol do ďalšieho poklesu inflácie z -0,1% v marci na -0,2% v apríli. Celkovo titulkovú, medziročnú infláciu ťahajú nadol predovšetkým dve položky – klesajúce regulované ceny energií, ku ktorým sa výraznou mierou v apríli pridali aj klesajúce ceny potravín.

Podľa údajov Štatistického úradu spotrebiteľské ceny na Slovensku v apríli 2014 v porovnaní s aprílom 2013 v úhrne klesli o 0,2 %. Znížili sa ceny dopravy, poštových a telekomunikačných služieb zhodne o 1,4 %, nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domu, rozličných tovarov a služieb zhodne o 1 %, potravín a nealkoholických nápojov o 0,8 %, bývania, vody, elektriny, plynu a iných palív o 0,6 %. Vzrástli ceny v odboroch vzdelávanie o 4,7 %, alkoholické nápoje a tabak o 2,2 %, hotely, kaviarne a reštaurácie o 1,4 %, odevy a obuv o 1,1 %, zdravie o 1 %, rekreácia a kultúra o 0,9 %.

„Slabý rast cien je nateraz širší európsky problém. Časť z tohto vývoja v externom prostredí sa prejavila aj v domácej ekonomike prostredníctvom klesajúcej importovanej inflácie, ktorá ťahá nadol celkovú infláciu. Dlhodobo slabý spotrebiteľský dopyt počas predošlého obdobia však tlmili aj domáce, dopytom ťahané inflačné tlaky. Slovensko sa tak zaradilo medzi prvé európske krajiny s poklesom spotrebiteľských cien,“ uviedol analytik VÚB banky. 

(EurActiv/TASR)