Klonované mäso má v Európe červenú

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR včera zverejnilo svoje predbežné stanovisko k zámeru Európskej komisie reformovať nariadenie o nových potravinách a nových prídavných látkach z roku 1997.

„Občania EÚ si neželajú konzumovať potraviny z klonov zvierat, a to hlavne v dôsledku všeobecných etických obáv a obáv o dobré životné podmienky zvierat. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nemajú záujem uvádzať na trh potraviny z klonov zvierat,“ uvádza sa v dôvodovej správe k materiálu.

Podľa ministerstva dočasný zákaz umožní zohľadniť „možné zmeny vnímania spotrebiteľov, pokiaľ ide o klonovanie v súvislosti s obavami o dobré životné podmienky zvierat, ako aj medzinárodný vývoj“.

Klonovanie je v poľnohospodárstve relatívne nový prístup. Komisia sa vývoj v tejto oblasti už snažila reformovať starú legislatívu o nových potravinách z roku 1997.

V roku 2011 jej posledný pokus stroskotal. Patovú situáciu medzi členskými štátmi a poslancami Európskeho parlamentu vyvolala práve regulácia mäsa z klonovaných poľnohospodárskych zvierat.

EK svoj prebiehajúci zámer zastaviť produkciu, predaj a dovoz klonovaného mäsa predstavila v decembri 2013.

Najnovšia iniciatíva na podľa komisára EÚ pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Tonia Borga odpovedať na obavy spotrebiteľov „realistickým a funkčným“ spôsobom.

„Je to zákaz techniky, zákaz dovozu klonovaných zvierat samotných a tiež zákaz potravín, mlieka alebo mäsa z klonovaných zvierat,“ doplnil komisár.

V Európe sa v súčasnosti klonovanie na produkciu mäsa a mäsových výrobkov nepoužíva. Európske ani zahraničné firmy doteraz o povolenie uviesť tieto produkty na trh nežiadali. Pekka Pesonen z asociácie farmárov Copa-Cogeca vysvetľuje: „Poľnohospodári musia reagovať na dopyt spotrebiteľov a klonovanie nie je z ekonomického hľadiska v súčasnej dobe prijateľné.“

V severnej Amerike je predaj mäsa z klonovaných zvierat povolený. V Spojených štátoch bol jeho predaj legalizovaný v roku 2008. Napriek protestom konzumentov, environmentálnych organizácií i časti senátorov,  americký úrad U.S. Food and Drug Administration svoje predošlé závery o bezpečnosti konzumácie klonovaných potravín potvrdil.

Predaj mäsa z klonov je povolený aj v Kanade, Austrálii, Brazílii a Argentíne.

Komisár Borg nepredpokladá, že by mal európsky odpor voči mäsu z klonovaných zvierat nejaký výrazný dopad na vzájomnú obchodnú výmenu.

EurActiv.sk/TASR