Komisia opäť skúma postavenie obchodných reťazcov v Maďarsku

(zdroj: Anthony Albright/Flickr)

Spornú obchodnú legislatívnu zaviedla maďarská vláda v roku 2014. Upravila už existujúci zákon, na základe ktorého platia obchodné reťazce poplatok za inšpekcie. Týka sa to potravín, kozmetiky či iných výrobkov určených na domácu spotrebu. Úradom stanovená suma sa však líši v závislosti od obratu spoločnosti.

Malé firmy sú buď úplne oslobodené, alebo platia minimálny poplatok (0,1 % z obratu). U veľkých sa poplatok môže vyšplhať až na 6 % z celkového obratu. Selektívnu výhodu tak získajú predajcovia s nižším obratom, čo má byť v rozpore s európskymi pravidlami. Podľa Európskej komisie Maďarsko tieto svoje kroky dostatočne nezdôvodnilo.

Tabakový zákon – identický problém

Úplne rovnaká situácia sa opakuje aj v prípade predaja tabakových výrobkov. Aj tu obchody odvádzajú tzv. zdravotný príspevok. Komisia síce ocenila snahy o znižovanie spotreby tabaku, no zdôvodnenie rozdielneho prístupu k predajcom chýba. V oboch prípadoch je tiež otázny zmysel takto vysoko nastavených poplatkov.

„Toto opatrenie je jedným z mnohých maloobchodných obmedzení, ktoré Maďarsko v ostatnom čase zaviedlo. Môže mať kombinované negatívne dopady na hospodársku súťaž a potenciálne porušovať základné slobody, ktoré stanovuje Zmluva,“ uviedli dnes predstavitelia EK.

Až do skončenia vyšetrovania zo strany Komisie sa zákony nemôžu vykonávať. Vláda aj naďalej trvá na niektorých svojich kontroverzných opatreniach. Nechce meniť ani zákaz nedeľného predaja, ktorý sa podľa najnovších informácií dá obísť.