Komisia predstavila novú podporu poľnohospodárskych produktov

(zdroj: Bob Peters/Flickr)

Nové kampane Európskej únie majú upozorňovať na kvalitu, bezpečnosť, výživnosť či ekologický postup pri výrobe európskych potravín.

13 propagačných programov pokryje významné exportné destinácie od Severnej Ameriky, cez Blízky východ až po Čínu a Rusko. Medzi krajinami, ktoré Európska komisia dnes spomenula sú aj nečlenské štáty západného Balkánu, postsovietske republiky, Nórsko či Južná Kórea. 20 propagačných kampaní podporí tiež domácu spotrebu.

„Vítam tieto nové programy obzvlášť v kontexte nedávnych problémov na trhu. Sú dôležité pre budovanie nových príležitostí s dôrazom na mimoeurópske trhy, čím pomôžu stimulovať rast a tvorbu miest v agropotravinárstve,“ vyhlásil dnes komisár EÚ pre poľnohospodárstvo Phil Hogan.

Plány Komisie hovoria o podpore tých produktov, kde sa výrobcovia v ostatnom čase dostali do problémov. Kampane sa teda zamerajú aj na mlieko a mliečne výrobky, ďalej sa podporí predaj mäsa a spracovaného i nespracovaného ovocia a zeleniny.

Zvýšená pozornosť by sa mala venovať aj tým potravinám, na ktoré sa viaže jeden z troch druhov európskych zemepisných označení.

Zo 108 miliónov eur, ktoré majú na nové propagačné projekty smerovať, EÚ zo svojho rozpočtu poskytne presnú polovicu – 54 miliónov.