Konské mäso v hovädzom ustupuje, ukázala kontrola

Zdroj: TASR/AP

Nová séria analýz sa začala v apríli tohto roku, v nadväznosti na kontroly vykonávané v roku 2013, ktoré nasledovali po vypuknutí škandálu s konským mäsom objaveným v tovaroch označených ako hovädzie mäso.

Vlani, počas prvej série analýz, bolo pozitívne testovaných 4,6 % kontrolovaných výrobkov. Druhé kolo analýz, ktoré bolo z polovice financované EK, bolo oveľa povzbudivejšie, nakoľko iba 0,61 % vzoriek bolo testovaných pozitívne.

"Tieto výsledky potvrdzujú, že naše kolektívne úsilie prináša ovocie a že zvýšené kontroly na odhaľovanie potravinových podvodov majú skutočný vplyv. Obnovenie dôvery európskych spotrebiteľov a podnikov v našom potravinovom reťazci má zásadný význam pre našu ekonomiku, vzhľadom na to, že potravinársky sektor je jedným z najväčších hospodárskych odvetví v EÚ, uviedol v tejto súvislosti eurokomisár pre zdravie Tonio Borg.

Účelom koordinovaného kontrolného plánu bolo testovať potraviny uvádzané na trh ako obsahujúce hovädzie mäso, či neobsahujú neoznačené konské mäso. Celkovo bolo vykonaných 2622 analýz v 28 krajinách EÚ a tiež v Nórsku, na Islande a vo Švajčiarsku. Zo všetkých analyzovaných vzoriek iba v 16 prípadoch boli zistené stopy konského mäsa, čo predstavuje 0,61 %.

Vo všetkých 16 prípadoch príslušné orgány postúpili svoje zistenia policajným orgánom a zabezpečili nevyhnutné opatrenia ako napríklad stiahnutie nesprávne označených tovarov z trhu, vystopovanie výrobcov, mimoriadne kontroly u prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a zavedenie finančných sankcií.

EurActiv.sk / TASR