Moderný obchod na Slovensku rástol nadpriemerne

obchod

Podľa argumentácie niektorých zainteresovaných strán vedie koncentrácia veľkých obchodných reťazcov a z toho plynúca výhodnejšia vyjednávacia pozícia k menšej schopnosti dodávateľov investovať do nových produktov, čo má následky pre zákazníka v podobe šírky ponuky a menej inovácií na trhu.

Európska komisia preto ešte v roku 2012 zadala štúdiu o vývoji v maloobchode v EÚ v období rokov 2000 – 2011 konzorciu Ernst & Young, Arcadia International a Cambridge Econometrics.   

„Občania by mali mať prístup k potravinám za dostupné ceny“, hovorí eurokomisár pre hospodársku súťaž Joaquín Almunia.

„Počas posledných 5 rokov zainteresované strany vznášali mnoho otázok k fungovaniu dodávateľského reťazca v potravinárstve. Na to, aby sme ich mohli riešiť, potrebujeme tvrdé dáta, najmä pokiaľ ide o vyjednávaciu silu obchodných reťazcov a silu ich privátnych značiek. Táto štúdia nám poskytuje dôležité informácie,“ dodáva.

Štúdia podľa Komisie ukazuje, že v mierne koncentrovaných maloobchodných trhoch, silenejšia pozícia predajcov voči dodávateľom nevedie k menšiemu výberu a menšej miere inovácií v potravinárskych produktoch. Dáta z krajín s najvyššou koncentráciou moderného obchodu (Pobaltie a severské krajiny) však v štúdii v dôsledku ich nedostupnosti chýbajú.

Pokiaľ ide o podiel privátnych značiek v sortimente, ani ten nemá podľa štúdie vplyv na šírku výberu a inovácie, pokiaľ tento podiel nie je príliš vysoký.

Komisia momentálne vyzýva zainteresované strany, aby jej k štúdii poskytli spätnú väzbu.

Supermarkety dominujú

Z dát vyplynulo, že najrozšírenejším typom moderného obchodu sa stali v EÚ supermarkety (400 – 2499 metrov štvorcových), ktoré tvoria v priemere 56 % všetkých prevádzok moderného obchodu v krajinách EÚ. Za nimi nasledujú diskonty (38 %) a hypermarkety (6 %).

Slovensko pritom spolu s Rumunskom, Cyprom a Estónskom zaznamenalo v rámci EÚ v uvedenom období najväčší nárast počtu supermarketov v pomere k ostatným obchodným formátom. Zároveň však platí, že Slovensko malo spolu s Rumunskom, Bulharskom a Lotyšskom v roku 2011 jeden z najnižších celkových podielov moderného obchodu.

Moderné obchodné siete zaznamenali v sledovanom období v rámci EÚ významný rozmach a zvýšili svoj podiel na celkovom obchode v 24 z 27 členských krajín EÚ, vrátane Slovenska. Okrem toho, že v súčasnosti je počet prevádzok moderného obchodu v krajinách EÚ v porovnaní s rokom 2000 podstatne vyšší, rástla aj veľkosť ich predajnej plochy, ako aj sortiment nimi ponúkaných tovarov.

„Údaje v štúdii jasne dokazujú, že aj slovenskí zákazníci profitujú z prítomnosti moderných obchodných sietí u nás,“ povedal na margo výsledkov štúdiu Milan Kisztner, hovorca Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Podľa štúdie významný nárast zaznamenala v rokoch 2000-2011 aj predajná plocha moderných obchodných prevádzok. Najviac, v priemere až o 81 %, vzrástla v krajinách EÚ predajná plocha diskontných predajní, keďže začínali z nízkeho základu. Za nimi nasledujú hypermarkety so 46-% a supermarketmi s 26-% priemerným rastom predajnej plochy.

Európski zákazníci benefitujú aj z faktu, že v uvedenej dekáde moderné obchodné siete ponúkali aj čoraz širší sortiment potravín, najmä vďaka rastu počtu dodávateľov, ktorých produkty ponúkali na svojich pultoch. Najväčší nárast sortimentu z 23 sledovaných produktových kategórií zaznamenali hlavne výrobky z cereálií, kávy, jedlého oleja a minerálnych vôd, naopak, najmenší rast sortimentu bol badateľný pri výrobkoch z mrazenej zeleniny, zákuskoch, syroch a masle/margaríne.

Pozitívny trend bol zaznamenaný aj pri inováciách potravín predávaných v moderných obchodných prevádzkach (meraných podľa počtu nových EAN kódov). Platí to najmä do roku 2008, keď počet inovovaných produktov rástol priemerným ročným tempom 3,8 %, po vypuknutí krízy v roku 2008 sa však rast zmiernil. Najväčší počet inovácií v sledovaných produktových kategóriách bol zaznamenaný u potravín pre deti, cereáliách a predjedlách.

EurActiv/TASR