Nemecká enviro-agentúra: Zvýšte dane na mäso a mlieko

(zdroJ: Jennifer C./Flickr)

Poľnohospodárstvo výrazne prispieva ku klimatickým zmenám. Nemecká Federálna environmentálna agentúra (UBA) v nedávnej štúdii podčiarkla, že farmy sú najväčším producentom oxidu dusíka a metánu, ktoré majú 25-krát silnejší skleníkový efekt, než CO2.

UBA preto tvrdí, že znížená sadzba DPH pre živočíšne produkty – mäso, mliečne výrobky – sa vlastne rovná environmentálne škodlivým subvenciám.

Agentúra kritizuje fakt, že sa na živočíšne produkty uplatňuje v Nemecku sadzba DPH 7% – rovnaké, ako na obilniny, zeleninu, či ovocie. Výroba jedného kilogramu hovädzieho mäsa sa napríklad vyprodukuje emisie 28 kilogramov ekvivalentu CO2. Pri vypestovaní kilogramu zeleniny, či ovocia, je to pritom len asi kilogram.

Živočíšna produkcia prispieva k skleníkovému efektu aj nepriamo. Podľa environmentálnych organizácií sa pri pestovaní krmív pre zvieratá, najmä sóje, často vyrubujú pralesy.

„V budúcnosti by mali byť živočíšne potravinové produkty (v Nemecku) zdanené normálnou sadzbou 19%. Na oplátku by štát mohol použiť miliardy, ktoré takto získa, na ďalšie zníženie 7% sadzby. To by pomohlo znížiť cenu ovocia a zeleniny, či verejnej dopravy. Bolo by to dobré pre životné prostredie, aj pre občanov“, tvrdí prezidentka UBA Maria Krautzberger.

 

Na Slovensku je sadzba DPH 20%. Znížená 10% sadzba sa od konca roku 2015 uplatňuje na desať základných druhov potravín. S výnimkou chleba ide výlučne o živočíšne výroky: mäso z rôznych druhov zvierat a sladkovodných rýb a výrobky z neho, ako aj mlieko a mliečne výrobky.