Nemecko staví na organické potraviny

(zdroj: torbakhopper/Flickr)

Od roku 2010 zažíva trh s organickými potravinami v Nemecku nebývalý rast. Za 4 roky sa zvyšovali príjmy z ich predaja každoročne o 5-9 %. Paralelne však plocha na pestovanie ekologických výrobkov rástla iba o 1-3 %.

Minister poľnohospodárstva Christian Schmidt chce, aby z tohto „boomu“ viac vyťažili domáci výrobcovia. Pomôcť tomu má nová stratégia a jasný časový harmonogram. Na ich vypracovaní chce ministerstvo spolupracovať s organickými výrobcami, predstaviteľmi spolkových republík, relevantnými združeniami aj s akademickou obcou.

Za súčasných okolností by podľa agrorezortu trvalo dosiahnutie 20 % poľnohospodárskej pôdy pre účely pestovania biopotravín vyše 50 rokov.

Predseda zväzu výrobcov organických potravín BÖLW  Felix Prinz tvrdí, že záujemcovia o pestovanie musia v prvom rade dostať jasný obraz o tom, čo znamená organické. Odstránenie legislatívnych nezrovnalostí by podľa neho znamenalo aj odstránenie predsudkov a väčšiu motiváciu vystriedať klasické farmárstvo za ekologické.

„Lepšie vzdelávanie je jedným z dôležitých cieľov, ktorý by sa prejavil ďalším posilnením dodávok biopotravín,“ verí  výskumník Jürn Sanders z Thünen Institute.

Veľkou prekážkou pre rozvoj ekologickej prvovýroby zostávajú rastúce ceny za prenájom pôdy. Hrozí, že zvýšené platby biofarmárom, vrátane európskych zdrojov na podporu zelenšieho poľnohospodárstva, sa vyplytvajú práve na tento účel.  

Ministri sa nedohodli

Väčší dôraz na biopotraviny predpokladá aj reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP). Rok 2015 má byť prvým rokom jej plnej implementácie.

Ostatná debata v Rade EÚ odhalila, že práve v oblasti ekologického poľnohospodárstva prevládajú medzi členskými štátmi únie veľké rozdiely.

Írsky minister Simon Coveney doma hovoril o „príliš ambicióznom“ návrhu Európskej komisie, ktorý by mohol odrádzať nových farmárov od vstupu do odvetvia. Írsko pritom svoju pozornosť zameriava na veľké exportné trhy v Británii a v Nemecku.

Spoločnému prístupu európskej dvadsaťosmičky k organickej produkcii sa preto bude neplánovane venovať aj nasledujúce zasadanie Rady v júni.