Nie všetky “zdravé” potraviny sú zdravé

Medzi vyvrátené tvrdenia patria tie, u ktorých priaznivé účinky pre ľudí neboli podložené dôkazmi. Ide napríklad o niektoré potraviny, o ktorých výrobcovia tvrdia, že majú „antioxidantné účinky“. Podobne boli zavrhnuté aj nepodložené tvrdenia o dodaní "vitality" či "energie". 

Avšak nie všetky výrobky predávané ako prospešné pre ľudské zdravie spadajú do tejto "klamlivej" kategórie. Profesor Ablert Flynn, ktorý predsedal komisii, ktorá hodnotila tieto potraviny, v tlačovej správe uviedol, že EFSA zistil, že podstatné množstvo tvrdení o pozitívnych účinkoch sa zakladá na vedeckých faktoch.

EFSA ako vedecky podložené označil napríklad tvrdenia o – zvýšenom obsahu vlákniny, znížení cholesterolu, obsahu vlašských orechov či zlepšení odolnosti krvných ciev.

Ruth Vaelelová, riadiaca pracovníčka bruselskej spotrebiteľskej skupiny BEUC, reagovala pozitívne na hodnotenia EFSA a vyhlásila, že EFSA potvrdila svoj „zlatý štandard“ pri hodnotení takýchto tvrdení a že sa „naozaj držala vedy.“

„Bremeno dokazovania by však malo byť na priemysle, aby dokázal pravdivosť toho, čo tvrdí na obale. Takéto hodnotenia sú výhodné pre spoločnosti, ktoré výrazne investujú do vedy na to, aby osvedčili vlastné tvrdenia,“ dodala.

Hodnotenia EFSA by mohli viesť k efektívnemu celoeurópskemu zákazu tvrdení na obaloch potravín, ktoré nie sú odôvodnené. Do budúceho roka k tomu však zrejme nedôjde vzhľadom na to, že proces treba skonzultovať a následne musí prejsť Európskou komisiou, Parlamentom a členskými krajinami.

Predstavitelia EÚ sa snažili zdôrazniť, že to nebude viesť ku kompletnému zákazu vyrábania určitých potravín, ale len k zákazu vyhlasovania neopodstatnených alebo zavádzajúcich tvrdení o ich účinkoch.

Metódy EFSA však v niektorých prípadoch viedli ku kontroverziám. Europoslanci značne kritizovali agentúru za údajný blízky kontakt so súkromným sektorom a za jej hodnotenia geneticky modifikovaných potravín.