Obchod: Sme kozmopoliti ale o TTIP máme málo informácií

zdroj: NATO

Obchod nemá veľa informácií o Dohode o transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership) medzi EÚ a USA.

„Máme veľmi málo informácií o tejto dohode, lebo sa tieto informácie taja. Je teda veľmi ťažko sa k tomu vyjadrovať, keď je nedostatok informácií,“ uviedol pre TASR prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu (ZOCR) SR Pavol Konštiak.

„My obchodníci sme proti hraniciam. Tak ako sme do Európskej únie chceli ísť, pretože sa otvorili hranice, umožnil sa pohyb tovaru, služieb, kapitálu a pracovnej sily. Pokiaľ bude dohoda TTIP správne urobená, teda tak, že budú odstránené rozdiely medzi výrobou, v oblasti hygieny, veterinárnej starostlivosti, v oblasti používania GMO (geneticky modifikovaných organizmov), teda pokiaľ toto všetko bude zadefinované, tak my sa dohode nebránime. Z pohľadu obchodu my sme kozmopoliti,“ zdôraznil.

ZOCR SR je neziskovou, nepolitickou, verejnoprospešne a profesijne zameranou reprezentáciou zamestnávateľov a podnikateľov, pôsobiacich v odvetví obchodu a cestovného ruchu. Svojimi aktivitami reprezentuje záujmy podnikateľskej sféry pri obehu tovaru na vnútornom trhu, vývoze a dovoze a službách spojených s cestovným ruchom.

Európska komisia v priebehu rokovaní vyšla v ústrety tlaku na zverejňovanie väčšieho rozsahu dokumentov súvisiacich s vyjednávaniami o TTIP. Na svojej webovej stránke zverejňuje textové návrhy EÚ k jednotlivým kapitolám ako aj pozičné dokumenty, teda sumáre toho, čo chcú európski vyjednávači v rámci dohody dosiahnuť.  

Rozširovať sa bude aj prístup k samotnému nefinálnemu negociačnému textu, ktorý bude dostupný na viacerých veľvyslanectvách USA dopredu autorizovanému okruhu ľudí. Doteraz bola len jedna „reading room“, a to v Bruseli.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker sa nedávno počas návštevy Rakúska posťažoval, že po tom, čo Komisia zverejnila mnohé dokumenty „sa o nich prekvapivo málokto zaujíma,“ z čoho je „zmätený“.  

Webstránka s dokumentami má podľa neho len málo „klikov“ a teda len malú návštevnosť.  

 EurActiv.sk/TASR