Obehové hospodárstvo začína hnojivami z bioodpadu

Zdroj: Bioodpad/EurActiv.com

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Zelená ekonomika

Komisia  predstavila prvý dokument z balíčka opatrení o obehovom hospodárstve, ktorého cieľom je znížiť objemy vyhadzovaných surovín.

Čítajte aj: Obehové hospodárstvo -Viac ako recyklácia

Nový návrh nariadenia o hnojivách má uľahčiť prístup organických hnojív vyrobených z odpadu na európsky trh a zabezpečiť pre ne rovnaké podmienky ako pre tradičné neorganické hnojivá. Predtým ako výrobcovia dostanú na organické hnojivo certifikát, budú musieť preukázať, že ich výrobok spĺňa limity na organické či mikrobiálne kontaminanty a fyzické nečistoty.

V súčasnosti sa v EÚ recykluje len 5 % biologického odpadu. Komisia odhaduje, že keby sa ho recyklovalo viac, takýto odpad by mohol nahradiť až 30 % neorganických hnojív.

„Naši poľnohospodári používajú hnojivá vyrobené z dovážaných zdrojov alebo na základe energeticky náročných postupov, hoci náš priemysel by tento biologický odpad mohol zhodnotiť a využiť ho v podobe recyklovaných živín,“ povedal pri predstavení nariadenia podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen.

EÚ v súčasnosti dováža približne 6 miliónov ton fosfátov ročne, no až 30 % z tohto celkového množstva by mohla nahradiť ich extrakciou z čistiarenského kalu, biologicky rozložiteľného odpadu, mäsovej a kostnej múčky alebo hnoja.

Menej ťažkých kovov

Slovenskí ochranári tento krok Komisie vítajú. „Každá iniciatíva, ktorá spracúva odpad na ďalšie využitie, je prínosom pre planétu…Je to rozhodne krok správnym smerom, ktorý by mal do budúcna ochrániť kvalitu pôdy, vody a vzduchu. Tie sa totiž čoraz viac zamorujú v dôsledku používania syntetických hnojív,“ povedala EurActivu koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Katarína Nikodemová.

„Plusom tejto iniciatívy Európskej komisie je zámer podporiť používanie organických hnojív na úkor minerálnych hnojív s obsahom dusíka a obmedziť použitie fosforečných hnojív s prvkami kadmia,“ dodala.

Komisia si stanovila konkrétny cieľ znížiť obsah ťažkého kovu kadmia zo 60 na 40 mg/kg do troch rokov a na 20 mg/kg do 12 rokov. Zároveň vyzýva firmy, aby vypracovali technológie, ktoré budú obsah kadmia v pôde znižovať.

„Dôležité bude tento cieľ uplatňovať v členských štátoch. Zároveň by sme mali myslieť na to, že toto riešenie je iba jedným z potrebných krokov v celom systéme. Dôležité je pracovať na reforme poľnohospodárskeho systému komplexne, pracovať na postupnom znižovaní spotreby živočíšnych výrobkov, na znižovaní spotreby syntetických hnojív a pesticídov a robiť reformu poľnohospodárskeho systému smerom k ekologickým a trvalo udržateľným praktikám,“ doplnila Nikodemová.