Poľnodotácie by zniesli viac transparentosti

Členské štáty zverejňujú menej než jedného prijímateľa z desiatich, odhaduje server. Celkové platby pritom predstavujú za rok 22 miliárd eur, teda 45 % z celkového rozpočtu Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Podľa portálu je dôvodom netransparentnosti rozhodnutie Európskeho súdneho dvora z roku 2011, ktorý rozhodol že zverejňovanie prijímateľov (čo je všeobecným európskym princípom pomoci z fondov EÚ), ktorí sú fyzickými osobami je v rozpore s právom na ochranu súkromia jednotlivca.

Celkový zoznam zverejňovali niektoré krajiny len do roku 2009.

Niektoré štáty však podľa portálu používajú veľmi širokú definíciu toho, kto je fyzická osoba.

Podľa spoluzakladateľa serveru farmsubsidy.org Jacka Thurstona je v tomto prípade citlivosť voči súkromiu jednotlivca nemiestna. „Sú to dotácie pre farmárske podniky, nie medicínske záznamy. Veríme, že by mali byť prístupné verejnosti jednak pre to, aby sa zabránilo podvodom a tiež pre podporu lepšieho pochopenia toho, ako SPP funguje.“.Podľa neho je to potrebné najmä v čase, kedy sa diskutuje o budúcej podobe poľnohospodárskej politiky.

Tri krajiny k dátumu, kedy by mali zoznamy za uplynulý rok 2011 publikovať tak nespravili vôbec: Cyprus, Grécko a Luxembrusko. Iné zase pripravili svoje národné systémy tak, aby cez využitie technických trikov zmarili alebo sťažili prístup k týmto údajom. Sem sever radí Írsko, Francúzsko, Taliansko a Holandsko. Ide často o to, že databáza je napríklad vo formáte .pdf alebo je vyhľadávanie v nej sťažené iným spôsobom.

Famsubsidy.org je projekt cezhraničného tzv. dátového žurnalizmu. Serveru sa podarilo dať dokopy zoznam 1539 prijímateľov, ktorí z poľnohfondov každý dostali za posledný rok  viac ako 1 milión eur. Tvrdia, že pravdepodobne je zoznamy takýchto veľkých poberateľov ešte dlhší.

Dominujú mu však verejné inštitúcie, čo znamená, že štáty namiesto konečných prijímateľov uverejňujú sprostredkovacie orgány a agentúry, nie konečných prijímateľov. Jedným z najväčších prijímateľov je tak napríklad Junta de Andalúcia (regionálna samospráva španielskeho regiónu Andalúzie).

Slovenská Pôdohospodárska platobná agentúra v súlade s nariadením č. 410/2011 zverejňujú len informácie (názov firmy, adresa, suma zo zdrojov EÚ  a zo zdrojov SR) týkajúce sa len právnických osôb.