Pôvod mäsa v EÚ je opäť o čosi jasnejší

(zdroj: Robert Couse-Baker/Flickr)

Od 1. apríla musí bravčové, kozie, ovčie a hydinové mäso v Európe niesť povinné označenie pôvodu. Určilo to vykonávacie nariadenie Európskej komisie č. 1337/2013. Viacerí výrobcovia ho vnímajú ako krok k posilneniu spotrebiteľskej dôvery. Iní však poukazujú na oblasti, ktoré nová legislatíva stále nepokrýva.

Všetko balené mäso bude označené slovami „chované v“ a „zabité v“. Ak sa tieto dva údaje zhodujú, nahrádza ich jednoduchšie pomenovanie „pôvod“.

Riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár verí, že sa vďaka tomuto nástroju podarí budovať lokálpatriotizmus u zákazníkov.

„Predpokladáme vyšší dopyt po slovenskom hydinovom mäse, pretože u slovenských spotrebiteľov badať príklon k spotrebe domácej hydiny,“ povedal Molnár pre TASR.

Rovnako priaznivo vníma novú povinnosť aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jeho hovorca Peter Hajnala uviedol: „Povinné označovanie pôvodu mäsa zlepší transparentnosť pôvodu mäsa a prispeje k lepšej informovanosti spotrebiteľov.“

Z finančných dôvodov sa únia vyhla riešeniu, ktoré by u hospodárskych zvierat zisťovalo rodisko. Pravidlá o pôvode mäsa sa nateraz nevzťahujú ani na konské či králičie mäso.

Najmä vo Veľkej Británii a Írsku si špecializované médiá všimli aj výnimočné postavenie mäsiarov. Nebalené mäso z malých obchodov nemusí byť označené ani vtedy, keď si jeho zabalenie vyžiada zákazník.

Podľa Pata O’Flahertyho z Írskeho zväzu poľnohospodárov (IFA) sú nové európske pravidlá „smiešne“ a premárnená príležitosť. Veľká časť bravčového sa stáva slaninou a na tú nemá legislatíva žiadny dosah. Pre spravodajský portál GlobalMeatNews poukázal aj na nedokončenú zákonnú úpravu označovania mäsa v mäsových výrobkoch. Pôvod mäsa vo viaczložkových produktoch, akými sú salámy a hotové jedlá, na obaloch v EÚ byť nemusí.

Vo februári odhlasovali poslanci Európskeho parlamentu uznesenie, ktoré má tento stav zmeniť. Legislatívny návrh pripraví Európska komisia. [EurActiv.sk, 12. 2. 2015]

EurActiv.sk/TASR