Pýtali ste sa Zsolta Simona, kandidáta na europoslanca

Zsolt Simon je dvojnásobným exministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Aktuálne je poslancom Národnej rady SR, členom výboru pre pôdohospodarstvo a životné prostredie. Viac info tu

Program do eurovolieb strana zatiaľ nepredstavila.

"Európska únia dáva krajinám stabilitu," povedal pri ohlasovaní svojej kandidatúry Simon. Jeho strana  chce pôsobením v Európskom parlamente prispieť k rozvoju regiónov a zistiť, ako sa využívali peniaze z únie v priebehu desiatich rokov nášho členstva.

Prinášame editovanú verziu chatu:

Ako bývalý minister poľnohospodárstva, myslíte si, že Slovensko a slovenskí producenti majú po vstupe do EÚ možnosť aj naďalej konkurovať lacným dovezeným komoditám, ako sú jablká z Poľska, cesnak z Číny a paradajky z Holandska? Aj napriek tomu že si všetky tieto potraviny dokážeme vypestovať sami?

Áno. Som presvedčený o tom, že slovenské poľnohospodárstvo vie byť konkurencieschopné, len je potrebné dlhodobé a stabilné nastavenie podporných mechanizmov pre poľnohospodárstvo. Dovoľte, aby som uviedol niekoľko údajov. Pred vstupom do EÚ bolo poľnohospodárstvo dotované sumou 7 mld. slovenských korún. Dnes je to vďaka EÚ 21 miliárd korún.

Otázka produkcie teda nie je otázkou podpory, ale otázkou nastavenia systému. Slovensko ešte stále rieši problém a dopady divokej privatizácie. Je treba pochopiť a vnímať poľnohospodárstvo nie len ako výrobné odvetvie, ale aj ako nosnú časť ekonomiky vidieka a podľa toho je treba nastaviť jeho podporu. Počas Radičovej vlády sme pripravili na to všetky podklady. Stavy hovädzieho dobytka začali stúpať a zvrat nastal v septembri 2012 po miernych úpravách v súčasnom vedení. To je dôkaz, že sa to dá, len si musíme stanoviť dlhodobé ciele.

Dobrý deň pán Simon, presadzovali by sme ako poslanec EP úplný zákaz GM potravín?

V prípade GMO si treba položiť hlavnú otázku – čo je nebezpečnejšie? Či geneticky upraviť rastlinu alebo vynakladať množstvo chémie na jej dopestovanie. Preto je podľa mňa oveľa vhodnejším riešením ako zákaz označovanie výrobkov, či sú z eko-produkcie, z klasickej produkcie alebo GM a zákazník nech sa rozhodne, akú potravinu prijme, pretože dlhodobé štúdie jednoznačne nepreukázali škodlivý vplyv GM potravín na ľudský organizmus.

Dobrý deň, v prípade zvolenia do EP, v akých výboroch by ste chcel pôsobiť? Myslíte si, že je prínosné, aby mala malá krajina ako SVK viac členov v 1 výbore a ostatné zostali "nepokryté"? Ďakujem.

Chcel by som pôsobiť vo výbore pre pôdohospodárstvo, alebo vo výbore pre regionálny rozvoj, ktoré sú mi profesne najbližšie a som presvedčený, že práca v týchto výboroch môže byť prospešná pre SR. Hlavne z toho dôvodu, že najmä cez tieto dve oblasti SR dostáva najviac prostriedkov. Samozrejme, výhodou pre SR je, keď má zastúpenie vo všetkých výboroch a nie, aby v niektorých výboroch sedeli viacerí.

Dobrý deň, nadviažete v zaujme lepšieho volebného výsledku spoluprácu s SMK/MKP? Ďakujem.

Spolupráca s SMK v EP v prospech Slovenska – áno. Spolupráca vo vzťahu k volebnej kampani – tam SMK ide svojou vlastnou cestou a strana Most-Híd ide vlastnou. Som presvedčený, že kandidátka strany Most-Híd je postavená na ľuďoch, ktorí vedia lepšie pracovať ako rečniť a my chceme pracovať pre občanov Slovenska v EP.

Slovenských zástupcov v EP je málo, sú tam skôr do počtu. Aká je teda Vaša motivácia? Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

Ja som ako predstaviteľ menšiny celú svoju politickú kariéru pôsobil z tejto pozície a mám skúsenosti ako z tejto pozície vyťažiť maximum. Dovoľte, aby som Vám povedal jeden z mojich zámerov. Som presvedčený, že by EP mal pripraviť správu, ako v nových ČŠ európske peniaze pomohli znížiť regionálne rozdiely, na základe ktorej by sa potom mohli navrhnúť riešenia. V rámci SR má Bratislava úroveň 180 % HDP EÚ a východ SR sotva 50 %. Som presvedčený, že aj rozdelenie peňazí v rámci SR nepomohlo znížiť regionálne rozdiely, preto by sme mali pouvažovať nad vhodnosťou regionálneho členenia SR. Aj zo strany EÚ je treba lepšie vyšpecifikovať, kde tie peniaze majú ísť.

Mohli by ste z Vášho pohľadu zhodnotiť opatrenia únie súvisiace s hospodárskou krízou. Ako by ste v EP hlasovali o bankovej únii a jednotnom rezolučnom mechanizme. Bude to podľa Vás účinný mechanizmus, ak by sa podobná kríza zopakovala? Ďakujem.

Otázka bankovej únie je veľmi aktuálna. Som presvedčený, že pri jej dobrom aplikovaní dokáže pomôcť ČŠ. Opatrnejší by som bol v otázke garancie vkladov a jeho zabezpečenia, pretože v tejto oblasti má SR fond ochrany vkladov dávno vybudovaný. Neviem podporiť riešenia, aby súčasné garančné mechanizmy ČŠ prispievali na pomoc tým krajinám, ktoré takýto mechanizmus začínajú teraz budovať.

Dobrý deň pán poslanec, aké témy budú v najbližšej dobe rezonovať vo "vašom" poľnohospodárskom sektore na európskej úrovni?

Poľnohospodárstvo ešte je a nejaký čas ešte bude závažnou témou EÚ. Takmer 50 % legislatívy je z tejto oblasti. Ešte aj dnes ide 45 % peňazí z rozpočtu EÚ na poľnohospodárstvo. Práve preto tieto témy budú medzi prioritnými v rámci EÚ a bude nesmierne dôležité, ako sa nastavia parametre pre reformu, ktorá má nastúpiť po roku 2020. Moje skúsenosti z nášho vstupu do EÚ a 10 ročného aplikovania týchto mechanizmov mi dávajú dobré odborné zázemie, aby som sa k tejto téme mohol vyjadrovať v procese jeho formovania. Len by som chcel poznamenať, že po prijatí Lisabonskej zmluvy úloha EP vo vzťahu k EK nesmierne vzrástla a bude mať čím ďalej väčšie kompetencie zasahovať do rozhodovacieho procesu.

Dobrý deň, mohli by ste definovať 3 top témy, ktorými sa EP nezaoberal a podľa Vás by sa nimi mal zaoberať?

Za prvé, či prostriedky EÚ skutočne znížili regionálne rozdiely. Za druhé, ekonomikou vidieckych oblastí a za tretie je to otázka energetickej bezpečnosti vo vzťahu k obnoviteľným zdrojom energie na jednej strane a na strane druhej produkciou potravín. Táto posledná otázka, síce bola a je predmetom rokovaní EK, ale podľa mňa nie je dostatočne riešená.

Myslíte si, že produkciu biopalív 1.generacie treba obmedziť alebo sú obavy z vplyvu ma ceny potravín či ničenia lesov prehnané?

S touto otázkou v plnej miere súhlasím, vybudovanie slnečných kolektorov a vybudovanie bioplynových staníc na Slovensku donieslo zvýšenie cien potravín a zníženie plochy, ktorá je dnes využívaná na produkciu potravín o cca 60 tisíc hektárov, čo by stačilo na ročné zásobovanie potravinami takého mesta ako Trenčín a jeho okolie.

Dobrý deň, chcel by som vedieť, v akom jazyku plánujete vystupovať v rozpravách. Či môžeme očakávať, že zachováte tradíciu vyjadrovania sa v maďarčine, ako to robia poslanci zvolení za SMK alebo po slovensky. Ďakujem.

Pokiaľ vystupujem na pléne EP v mene SR, tak som presvedčený, že každý poslanec by mal používať jazyk tej konkrétnej krajiny, ktorú zastupuje. Myslím si, že je to dostatočná odpoveď.

Mala by sa podľa Vás nadnárodná pozícia EU naďalej posilňovať?

Nadnárodná pozícia EÚ vo vzťahu k zahraničnej politike, obchodnej politike v rámci WTO a obrannej politike určite áno. V rámci EÚ a jej členských krajín by sa mala posilňovať pozícia, ktorá bude vyžadovať od svojich členských štátov porovnateľný štandard v oblastiach menšinových práv, vymožiteľnosti práva ako aj kvality podnikateľského prostredia. Keď má podnikateľ väčšiu právnu istotu v Nemecku, pôjde radšej tam ako na Slovensko.

Čo si myslite o situácii na Kryme? A ako by mali štáty EU postupovať?

EÚ by mala v každom prípade jednotne postupovať. Za veľkú absenciu považujem, že EÚ málo rokovalo a rokuje s ruskou stranou a táto otázka bude vyžadovať od ČŠ veľké úsilie v budúcich mesiacoch a rokoch. Otázka integrácie Ukrajiny do EÚ nebude rýchly a krátky proces.

Ďakujem pekne za otázky, prajem pekný deň. Chcem občanov poprosiť, aby sa zúčastnili prezidentských volieb teraz v sobotu, pretože právo kritizovať má len ten, ktorý svoj hlas vyjadrí vo voľbách. Ja svoj hlas dám Andrejovi Kiskovi a vyzývam aj mojich sympatizantov, aby tak učinili.