Recyklačné poplatky sa prejavia na cenách potravín

ceny potravín

Ceny balených potravín stúpnu. FOTO-TASR

Vyššie náklady na recykláciu doteraz pociťovali najmä výrobcovia. Čoskoro ich pocítia aj spotrebitelia. Cez ceny potravín.

Zväz obchodu a cestovného ruchu (ZOCR) SR očakáva ešte tento rok zvýšenie cien potravín a nápojov balených v skle či konzervách. „Až niekoľkonásobne stúpajú náklady súvisiace s rastom recyklačných a likvidačných poplatkov za odpady,“ zdôvodnil ZOCR v stredu 8. marca.

Ide o jeden z dôsledkov zreálnenia nákladov na spracovanie odpadov, ktoré vlani priniesol nový zákon o odpadoch.

Vyššie náklady pre obchodníkov

„Možno očakávať, že v priebehu roka 2017 sa najmä u tých výrobkov, kde výrobcom extrémne stúpli poplatky za likvidáciu odpadu z obalov (najmä sklo – nápojový a konzervárenský priemysel) dôjde k  zvýšeniu cien, ktoré budú výrobcovia premietať voči obchodu a obchod voči spotrebiteľom,“ varovali obchodníci.

„ZOCR SR presadzuje v tomto smere korektný postup pri zvyšovaní cien,“ dodal zväz.

Obchodníci znášajú 12-násobné zvýšenie recyklačných poplatkov u papiera, 6-násobné u plastov a 5-násobné u skla.

Nový zákon o odpadoch zaviedol rozšírenú zodpovednosť výrobcov odpadov.

Medzi výrobcov obalov sa zaradili aj napríklad aj výrobcovia balených potravín a nápojov. Tí sú teraz povinní financovať triedený zber odpadu. V minulosti ich financovali obce z miestnych poplatkov. Obce teraz financujú len zber zmiešaného odpadu.

Novým zákonom sa Slovensko snaží zvýšiť podiel recyklácie na úroveň 50-percent v roku 2020, ako mu to ukladá európska legislatíva. V roku 2015 sa Slovensko umiestnilo v Európskej únii na predposlednej priečke, keď recyklovalo len 15 percent komunálneho odpadu.

Ceny potravín neporastú dramaticky

S prenesením finančného bremena prišlo aj zreálnenie nákladov na triedený zber.

Obce, ktoré ho hradili v minulosti, totiž nevykazovali skutočné náklady, ako v rozhovore pre portál EurActiv.sk upozornil Michal Sebíň z organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK.

„Obrat celého segmentu bol vlani šesť až sedem miliónov, teraz ministerstvo životného prostredia očakáva nárast na 30 miliónov eur,“ spresnil vlani Sebíň.

Tento rok dôjde k tomu, že výrobcovia prenesú náklady na spotrebiteľov.

Prezident ZOCR SR Pavol Konštiak však na tlačovej konferencii prisľúbil, že nepôjde o dramatické zvyšovanie cien. Vzrásť by mali na úrovni 1 – 5 percent.

Konštiak pripomenul, že v posledných rokoch ceny potravín klesali. Vlani klesli v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 2,6 percenta. Negatívny podiel potravín a nápojov na vlaňajšiu infláciu potvrdzujú aj údaje Eurostatu.