Slovenskí poľnohospodári vyjadrili obavy z ukončenia mliečnych kvót

(zdroj: Leszek Leszczynski/Flickr)

V apríli 2015 po vyše tridsiatich rokoch skončí platnosť európskych limitov na mliečnu výrobu. Farmári z dvanástich členských štátov proti tomuto rozhodnutiu minulý mesiac protestovali priamo v Bruseli. Európska komisia chce napriek tomu situáciu na vnútornom trhu naďalej už len monitorovať.

„Reálne možno očakávať, že na trhu EÚ dôjde k nárastu produkcie mlieka, s čím bude spojený tlak na pokles jeho nákupných cien,“ upozornil v rozhovore pre TASR predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Milan Semančík.

To môže podľa neho byť vážnym problémom predovšetkým pre producentov z krajín s nižšími dotačnými podporami poľnohospodárov, kam patrí aj Slovensko. Ich výrobcovia sú totiž vo väčšej miere odkázaní na pokrývanie nákladov cenami a ťažšie znášajú akékoľvek výkyvy na trhu.

„Máme informácie, že západná Európa sa pripravuje na zvýšenie produkcie mlieka nad úroveň doterajších kvót s tým, že bude schopná časť tohto nárastu umiestňovať aj na trhoch iných krajín,“ informoval.

Na nižšiu pripravenosť Slovenska v minulosti poukazoval aj minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. [EurActiv.sk, 18. 2. 2014]

Zatiaľ čo v únii spotreba mlieka na obyvateľa klesá, rozvíjajúce sa africké a ázijské ekonomiky vytvoria v nasledujúcich rokoch až dve tretiny rastu celosvetového dopytu.

Niektoré západoeurópske krajiny chcú tento vzostup pokryť a začali preto s reštrukturalizáciou odvetvia.

V Írsku rast mliečneho sektoru od roku 2008 v percentuálnom vyjadrení trojnásobne prevyšuje hodnotu, ktorú úhrnne dosahuje celý priemysel. Do 2020 Íri plánujú vyrábať ročne o 50 % viac mlieka.

Poradenská spoločnosť Ernst & Young vo svojej analýze predpovedá, že tento rok na ukončení mliečnych kvót získa najviac Nemecko. Analytici však zdôrazňujú, že odstránenie bariér neprinesie výhody okamžite.

Dostaviť sa môže fluktuácia cien či ďalšie komplikácie pre menších farmárov. Na negatívne javy má EÚ reagovať prostredníctvom tzv. mliečneho balíčka.

EurActiv.sk/TASR