Slovenskí potravinári žiadajú nižšiu DPH na potraviny

Zdroj: TASR

Potravinárska komora Slovenska (PKS) upozorňuje, že daň z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny patrí na Slovensku k najvyšším v rámci EÚ, preto by mala byť adekvátne znížená. Potravinári tvrdia, že vývoj štátneho rozpočtu umožňuje vláde prijímať opatrenia na zlepšenie sociálneho postavenia obyvateľstva.

Celkové daňové zaťaženie potravinárov možno podľa PKS zaradiť k najvyšším v EÚ. Tvrdia, že aj v ekonomicky bohatom regióne, akým je Bratislava, chodí značná časť obyvateľov nakupovať do Rakúska, kde sú mnohé potraviny lacnejšie vďaka nižšej DPH.

„Vývoj štátneho rozpočtu umožňuje slovenskej vláde prijímať opatrenia na zlepšenie sociálneho postavenia obyvateľov. Máme za to, že zníženie DPH na vybrané potraviny by bolo opatrením, ktoré by skutočne pomohlo práve sociálne nižším vrstvám obyvateľstva,“ tvrdí prezident PKS Daniel Poturnay.

Rezort financií DPH nezníži

Ministerstvo financií SR však o znižovaní DPH na potraviny neuvažuje. Tvrdí, že zachovanie sadzby dane vo výške 20 % má v nasledujúcich rokoch prispieť k pokračovaniu v znižovaní schodku verejnej správy v súlade s európskymi a národnými fiškálnymi pravidlami.

Ministerstvo tvrdí, že znižovanie DPH na potraviny by znamenalo „výrazné ohrozenie“ plnenia konsolidačných cieľov. „Zníženie DPH na potraviny na 10 % by znamenalo statický výpadok daňových príjmov na DPH viac než 200 miliónov eur,“ tvrdí rezort financií vo svojom stanovisku.

Obchodníkom by stúpli zisky

Ak by štát znížil DPH na potraviny, podľa ministerstva by to neznamenalo automatické zníženie cien v obchodoch. „V praxi, aj na základe zahraničnej skúsenosti napríklad v Lotyšsku či Maďarsku to znamená, že pri raste DPH firmy premietajú zvýšenie daňovej sadzby do cien rýchlejšie a výraznejšie ako pri znížení, čím udržiavajú ceny a zväčšujú vlastné marže,“ tvrdí ministerstvo.

V prípade znižovania DPH na potraviny by potravinári podľa Poturnaya privítali dobrovoľný záväzok zástupcov kľúčových obchodných reťazcov, že znížená sadzba DPH by sa premietla do cien potravín na pulte, obdobne ako tomu bolo pri záväzku v súvislosti s prijatím eura.

OĽaNo so znížením DPH neuspelo

Znížiť DPH na potraviny sa tento rok pokúsili poslanci OĽaNO. Daň chceli znížiť zo súčasných 20 % na 10 %. Výpadok z príjmov chceli pokryť zvýšením dane z príjmov pre banky a regulované subjekty so ziskom vyšším ako tri milióny eur ročne.

Znížením sadzby DPH na potraviny chceli poslanci obmedziť nákupnú turistiku do okolitých štátov a naopak zvýšiť predaj potravín na Slovensku. Ich návrh však v parlamente neprešiel.

Kde štát pýta najviac a kde najmenej?

Podľa údajov Európskej komisie je slovenská 20-percentná DPH na potraviny jednou z najvyšších v rámci EÚ. Viacero členských štátov únie uplatňuje na potraviny zníženú sadzbu DPH, v niektorých dokonca spotrebitelia žiadnu daň za potraviny neplatia.

V porovnaní s krajinami V4 je naša DPH na potraviny najvyššia. Susedné Poľsko má zníženú sadzbu DPH na potraviny a nealkoholické nápoje na 5%, v Českej republike je 15-percentná sadzba a v Maďarsku 18-percentná.

V porovnaní so Slovenskom majú vyššiu DPH na potraviny už len v Dánsku (25 %), Rumunsku (24 %), Litve (21 %) a v Lotyšsku (21 %). Žiadnu DPH neplatia za potraviny v Británii, či Malte.

Relatívne nízke dane z pridanej hodnoty na potraviny majú aj v Luxembursku (3 % – základné potraviny), Španielsku (4 % – základné potraviny), Holandsku (6 %), v Belgicku (12 % – potraviny, 6 % – základné potraviny), v Nemecku (7 % – základné potraviny), či v susednom Rakúsku (10 %).

EurActiv.sk/TASR