Slovensko dosiahlo kompromis o rybolovných kvótach. V poslednej chvíli

rybolovné kvóty

ILUSTRAČNÉ FOTO-TASR/AP

Slovensko doviedlo v otázke rybolovných kvót pre Atlantik, Severné more a medzinárodné vody Radu ministrov poľnohospodárstva a rybolovu EÚ k jednohlasnej dohode.

Informoval o tom v stredu 14. decembra hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Vladimír Machalík. Vnútrozemská krajina sa tak podľa neho zapíše do dejín ako jedna z mála, ktoré dosiahli konsenzus všetkých členských krajín počas všetkých rokovaní o rybolovných kvótach, ktoré sa vždy konajú v druhej polovici roku.

Orgány Rady EÚ rokovali aj v noci, ide o jedno z posledných zasadnutí slovenského predsedníctva, ktoré sa končí 31. decembra.

Nestrannosť ako výhoda

“Slovensko je vnútrozemská krajina, ale svoju nestrannosť sme premenili na výhodu a úlohu mediátora sme prevzali s plnou zodpovednosťou. Téme rybolovu, ktorá doteraz rozdeľovala EÚ, sme venovali množstvo energie a úsilia. Kvalitná práca našej agrárnej diplomacie dokázala nakoniec celú úniu zjednotiť,” uviedla šéfka MPRV Gabriela Matečná.

Cieľom SR počas náročných dvojdňových rokovaní od pondelka (12.decembra) do dohody až dnes o druhej hodine po polnoci, bolo podľa Machalíka dosiahnuť maximálny udržateľný výlov (MUV) na rok 2017 všade, kde to bolo možné.

MUV je ročná hranica objemu rybolovu konkrétnej populácie rýb, ktorá zabezpečí jej udržateľné biologické prežitie.

Vďaka dohode stúpol počet populácií na tejto úrovni z 36 na 41. MUV musia všetky populácie dosiahnuť najneskôr v roku 2020.

Udržateľné hospodárenie s populáciami rýb

Základom dnešnej dohody bola podľa hovorcu MPRV udržateľnosť, teda udržateľné hospodárenie s populáciami rýb vo vodách EÚ a mimo vôd EÚ, pri zohľadnení socioekonomických dopadov na sektor rybolovu.

“Úspešne sme dokázali nájsť konsenzus v odlišných názoroch v prospech všetkých zúčastnených strán a stanovili sme základ pre dosiahnutie maximálneho udržateľného výlovu. Slovensko tak ukončilo svoje predsedníctvo v oblasti poľnohospodárstva veľkým diplomatickým úspechom,” uzavrela Matečná.

Údaje na zvýšenie či zníženie rybolovných objemov predkladá podľa Machalíka Európska komisia v spolupráci s Predsedníctvom a Radou na základe vedeckých údajov o aktuálnych stavoch populácií jednotlivých druhov rýb. Rybolov je pre 24 z 28 členských krajín EÚ významným hospodárskym odvetvím zamestnávajúcim desiatky tisíc ľudí.

Elena Višnar Malinovská, hovorkyňa COREPER I na Stálom zastúpení SR pri EÚ, považuje pôsobenie predsedníctva v oblasti rybolovu vydarené. “Ide o jednomyseľné prijatie rybolovných kvót na budúci rok pre celú EÚ, hovoríme o vyše 200 populáciách rýb,” uviedla hovorkyňa predsedníctva. Za úspech považuje “dohodu pri hlbokomorských druhoch, ktorá je podľa nej prvou od roku 2010. “Táto téma je nesmierne citlivá vzhľadom na sociálne a ekonomické dopady na jednej strane a potrebu ochrany životného prostredia na strane druhej,” doplnila Višnar Malinovská.