Slovensko je za najprísnejší variant označovania mäsa

Ministri Európskej únie na Rade pre poľnohospodárstvo a rybárstvo diskutovali rôzne možnosti rozšírenia doterajších informácií o pôvode mäsa v únii. Predsedajúci bruselských rokovaní Athanasios Tsaftaris poznamenal, že „postoje členských štátov sa k tejto otázke zatiaľ rozchádzajú“.

Európska komisia minulý rok v decembri vydala správu o doplnení informácií pre spotrebiteľa v prípadoch, kedy mäso vystupuje len ako ingrediencia. Doteraz fungovalo značenie krajiny pôvodu pri zložkách mäsových výrobkov iba na základe dobrovoľnosti. Prípadná nová smernica by mohla priniesť povinnosť detailnejšie informovať zákazníkov.

Niektoré krajiny únie si však želajú zachovanie terajšieho stavu. Slovensko naopak žiada, aby bola každá zložka mäsa v mäsových výrobkoch označená krajinou pôvodu. Podľa ministra pôdohospodárstva Ľubomíra Jahnátka sa jedná o najprísnejšiu z troch možností.

Minister odmietol, že by nová povinnosť znamenala zvýšenie nákladov pre výrobcov. „Čo sa týka samotného označenia, je to jednoduchá technická úprava, natlačiť nové údaje na etiketu. Tlačí sa tam kopa iných údajov, prečo by práve tieto mali byť problémom z hľadiska zvýšenia administratívnych a finančných nákladov?“

Tvrdenia o prenášaní nákladov, ktoré z tejto povinnosti vyplývajú, na spotrebiteľa označil Jahnátek za „prehnané a účelové“.

Označovania pôvodu mäsa vo výrobkoch z neho na dobrovoľnej báze Slovensku nevyhovuje. V pondelok sa zatiaľ jednalo o prvé  ministerské stretnutie na túto tému. Existuje predpoklad, že sa pozície jednotlivých štátov budú vyvíjať.

EurActiv.sk/TASR