Spor EÚ a Ruska o bravčové mäso sa presunie pred WTO

„Ruské dovozné obmedzenia sú zjavne neprimerané, diskriminačné a nie sú založené na vedeckých poznatkoch,“ vraví eurokomisár pre obchod Karl De Gucht.

Komisár EÚ pre zdravie a ochranu spotrebiteľov Tonio Borg dodáva, že Európska únia ihneď zaviedla potrebné opatrenia na zastavenie šírenia moru ošípaných a preto dôvody pre obchodné obmedzenia pominuli. Únia pripomína, že ohrozenie má svoj pôvod práve v Rusku.

Moskva zákazom zastavila takmer 25 % celkového vývozu bravčového mäsa z EÚ. Svoje rozhodnutie zakladá na štyroch izolovaných prípadoch nákazy u diviakov, vysvetľuje Európska komisia.

Rusi odmietajú obnoviť dovoz bravčového aj z oblastí, ktoré s prípadmi zo začiatku roka vôbec nesúvisia. Európskym farmárom doteraz spôsobili škodu 580 miliónov eur.

„Táto nákaza je veľmi významná hlavne ekonomicky, nakoľko spôsobuje vysokú mortalitu a jej likvidácia s následnými prísnymi ochrannými opatreniami je značne nákladná,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Obchodné obmedzenia majú už teraz vážny dopad na európsky sektor bravčového mäsa. Vyžiadali si opatrenia v podobe krízovej pomoci,“ povedal Dacian Cioloş, komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.

„Stratou tohto trhu európske ceny ošípaných v prvom štvrťroku výrazne poklesli, ale zotavili sa narušením zásob v iných častiach sveta,“ uviedol škótsky odborník Stuart Ashworth.

Dvojitý meter

Predstaviteľom únie chýba od Ruska aj riadne odôvodnenie jeho postoja. Komisia Rusom vyčíta, že podobné prípady zo susedných krajín riešia zhovievavejšie a sami nie sú schopní predísť prípadom nákazy na vlastnom území.

O námietkach Európskej únie bude 10. júla na špeciálnom zasadaní rokovať WTO. Jej orgán na urovnávanie sporov (Dispute Settlement Body) musí do 45 dní zostaviť panel, ktorý by mal hľadať riešenie akceptovateľné pre obe strany. Celý proces zvyčajne trvá jeden rok.

WTO môže členskému štátu nariadiť, aby obchodné prekážky odstránil, prípadne uvaliť povinnosť platiť kompenzáciu. Výnimočne povolí protistrane zaviesť odvetné opatrenia.

Ruské médiá informovali, že Kremeľ  má ešte možnosť rozhodovanie oddialiť. Prvýkrát, keď je v nejakej veci krajina pred WTO napadnutá, má právo urovnanie odmietnuť. Druhé podanie od EÚ by však už nasledovalo arbitrážne konanie.

Pokusy odstrániť obmedzenia trhu komplikujú aj sankcie, ktoré EÚ na Rusko uvalila v súvislosti s anexiou Krymu a krízou na východnej Ukrajine.