Štyria z piatich Slovákov považujú rozvojovú pomoc za dôležitú

Zdroj: EurActiv.com

Európska únia a jej členské štáty sú najväčšími poskytovateľmi pomoci chudobným krajinám, ktorá v roku 2014 dosiahla až 58 miliárd eur.

Slovensko si na roky 2014 až 2018 stanovilo 10 teritoriálnych priorít. Medzi programové krajiny patrí Afganistan, Keňa a Moldavsko, medzi projektové krajiny patrí Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kosovo a Ukrajina.

Väčšinou ide o projekty týkajúce sa základného vzdelania, zdravotnej starostlivosti, posilňovania bezpečnosti, rozvoja vidieka a poľnohospodárstva ale aj budovanie občianskej spoločnosti. Mimoriadnu humanitárnu pomoc poskytuje Slovensko vojnou sužovanému Južnému Sudánu.

V tomto roku z celkového objemu 56 miliónov eur dalo Slovensko až 50 miliónov na príspevky do medzinárodných fondov. Na bilaterálnu rozvojovú pomoc vyčlenilo 6,7 milióna eur.

Slovensko pod priemerom

Z výsledkov prieskumu Eurobarometer o rozvojovej spolupráci a pomoci vyplynulo, že väčšina obyvateľov Slovenska považuje za dôležité pomáhať ľudom z rozvojových krajín. Hoci toto číslo ostáva pod priemerom EÚ, oproti výsledkom posledného Eurobarometra z roku 2013 rozvojovú pomoc podporuje o 3 % Slovákov viac.

„Kým v EÚ vníma rozvojovú spoluprácu pozitívne 89% respondentov, na Slovensku je to 79%. Celkovo sú vo väčšine ukazovateľov postoje Slovákov pod európskym priemerom,“ povedal pri príležitosti predstavenia výsledkov celoeurópskeho prieskumu vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.

„Oproti priemeru EÚ Slovensko zaostáva aj v miere informovanosti o cieľoch udržateľného rozvoja, dobre informovaných je 27% slovenských respondentov oproti 36% európskych. Čo však oceňujem, je pozitívny trend v podpore rozvojovej pomoci medzi mladými ľuďmi,” dodal.

Najviac pozitívnych názorov na zasielanie pomoci do zahraničia už tradične prevláda vo Švédsku, kde až 98 % obyvateľov považuje tento druh podpory za dôležitý. Nasledujú ďalšie západoeurópske krajiny ako Luxembursko (96 %), Nemecko, Španielsko a Portugalsko, kde podpora oficiálnej rozvojovej pomoci obyvateľstvom presahuje 93 %.

Najmenšiu dôležitosť tomuto druhu pomoci chudobnejším krajinám sveta prikladajú obyvatelia Lotyšska.

Nástroj na riešenie nelegálnej migrácie

Dve tretiny (66 %) Slovákov súhlasia s tým, že pomoc rozvojovým krajinám prispieva k posilneniu mieru a rovnosti vo svete. A ten istý podiel občanov Slovenska zastáva názor, že rozvojová pomoc predstavuje účinný spôsob boja proti nelegálnej migrácii.

S týmto názorom súhlasia predovšetkým Španieli, Cyperčania, Portugalci a Malťania, naopak, nesúhlasia hlavne Maďari a Bulhari.

Za najnaliehavejšiu výzvu, ktorej rozvojové krajiny budú v budúcnosti čeliť, považujú Slováci mier a bezpečnosť (50 %). Približne jedna tretina ľudí na Slovensku považuje za naliehavú výzvu zdravie (33 %), vzdelávanie a zabezpečenie potravín a poľnohospodárstvo (obe po 31 %).

Len dve pätiny (38 %) Slovákov si myslia, že aj jednotlivec môže zohrať úlohu v boji proti chudobe v rozvojových krajinách. Pre porovnanie, priemer celej EÚ je 52 %. Ale až 85 % občanov Slovenska sa osobne neangažuje v pomoci rozvojovým krajinám. Ostatní sa snažia pomáhať rozvojovým krajinám, najčastejšie formou finančného príspevku mimovládnej alebo charitatívnej organizácii, ktorá podporuje rozvojové krajiny.

Tri desatiny (29 %) obyvateľov Slovenska by boli ochotné platiť viac za potraviny alebo napríklad fair trade výrobky z rozvojových krajín, ak by tým podporili ľudí žijúcich v týchto krajinách.

Pomoci nie je dosť

Európska komisia sa zaviazala zvyšovať mieru pomoci rozvojovým krajinám. Tento sľub by sme mali dodržať podľa polovice Slovákov, 7 % si dokonca myslí, že by sa miera pomoci mala navýšiť nad rámec toho, čo bolo prisľúbené.

Ako na konferencii v Bratislave venovanej zhodnoteniu Európskeho raka rozvoja 2015 povedal Michal Mlynár, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci Ministerstva zahraničných vecí, Slovensko sa zaviazalo pomoc zvyšovať ročne o 10 %. Tento rok sa tak však ešte neudialo.