Technológie by mali priniesť presnejšie poľnohospodárstvo

Ilustračné foto [Shutterstock / GUNDAM_Ai]

Spoločná poľnohospodárska politika bude podporovať nové technológie v agrosektore aj po roku 2020. Veľké očakávania sa spájajú najmä s tzv. technológiami presného poľnohospodárstva.

Presné poľnohospodárstvo (precision farming) je založené na princípe „vyrábať viac za menej“, čiže optimalizovaní vstupov podľa aktuálnych potrieb úrody. Zahŕňa napr. technológie založené na dátach, satelitné systémy presnej lokalizácie, diaľkové snímanie alebo internet. Technológie tak pomáhajú získať úrodu pri čo najnižšom použití umelých hnojív, pesticídov a vody.

Inovatívne prístupy pomáhajú farmárom hospodáriť udržateľným spôsobom.

Podľa informácií EURACTIV bude zavádzanie nových technológii aj naďalej podporované z európskych fondov pre výskum (Horizont 2020). Zatiaľ ale nie je jasné, či budú technológie presného poľnohospodárstva prepojené s ochranou životného prostredia alebo či budú financované cez priame platby priamo na to určené, tak ako to je v súčasnosti v prípade tzv. greeningu, čiže platieb na ekologické opatrenia.

Nerovný prístup k technológiám

Poľnohospodársky priemysel a združenia európskych farmárov lobujú za silnejšiu úlohu presného poľnohospodárstva aj v spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Organizácie na ochranu životného prostredia majú skôr rezervovaný postoj a využívanie nových technológii vnímajú rozpačito. Argumentujú, že malí farmári k nim budú mať obmedzený prístup. Obavy majú aj o to, ako sa bude narábať so súvisacimi dátami.

Európsky komisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan sa podľa rozhovoru pre Ypaithros.gr stavia voči praktikám presného poľnohospodárstva ústretovo. Podľa neho by mohlo priniesť nové výrobky, služby a nové pracovné miesta v sektore.

„Už dnes predávame okolo 70 percent poľnohospodárskych zariadení s prvkami precízneho poľnohospodárstva takže sa určite posúvame správnym smerom,“ poznamenal Hogan. Ak budeme využívať všetky možnosti, vrátane satelitných dát a digitalizácie, mohlo by to pomôcť administratívne zjednodušiť celú európsku poľnohospodársku politiku.

Pokiaľ ide o zbieranie dát, Hogan priznáva, že digitalizácia so sebou prináša otázky o ich vlastníctve, prístupu k nim alebo prepojenosti medzi systémami.

Podľa komisára budú nové technológie kľúčové v tom, aby Európska únia splnila svoje ciele v oblasti ochrany klímy a trvalo udržateľného rozvoja.

Financie aj z iných zdrojov

Európski farmári tvrdia, že finančné zdroje majú prichádzať aj s iných zdrojov a oblastí politík.

„Exaktné poľnohospodárstvo nesúvisí iba s SPP, ale aj inými politikami. SPP tieto technológie už v minulosti podporila a veríme, že ich podporí aj v budúcnosti, ale financie by mali prísť aj z iných oblastí… Ak chceme naplniť ambiciózne ciele, je dôležité zabezpečiť dostatočne veľký rozpočet,“ uviedol Pekka Pesonen, generálny tajomník združenia európskych farmárov a asociácií Copa-Cogeca pre EURACTIV.

Dôležitá je podľa neho infraštruktúra v podobe rýchlych sietí. „Nemôžeme predstierať pokrok v precíznom poľnohospodárstve ak farmári nemajú prístup k internetu,“ dodal Pesonen.

Európska komisia uznáva, že potrebná infraštruktúra zatiaľ v Európe neexistuje, ale tvrdí, že je úlohou vlád, aby celý proces urýchlili. Iba 40% domácnosti vo vidieckych oblastiach má prístup k rýchlemu internetu.