Timmermansa obviňujú zo zdržovania pravidiel pre zdravie a bezpečnosť potravín

Frans Timmermans (zdroj: Európska komisia)

Medzi odloženými správami sa nachádza hodnotenie, či by EÚ mala zahrnúť alkohol do svojich pravidiel pre označovanie nutričných hodnôt potravín, označovanie pôvodu mäsa, definícia endokrinných disruptorov a správu o výhodách regulácie transmastných kyselín na celoeurópskej úrovni.

Jeden z predstaviteľov Generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín (DG SANTE) sa minulý týždeň ospravedlňoval za oddialenie poslednej spomínanej správy: „Má to čo do činenia s novými pracovnými postupmi v Komisii. Aby sme naplánovali iniciatívu, musíme o povolenie požiadať podpredsedu (Frans Timmermans). To všetko v praxi niečo trvá a musíme si preto zvykať na nový spôsob práce.“

Komisia v decembri prijala svoj pracovný program. V ňom stanovila opatrenia, ktorými chce v roku 2015 podporiť rast a zamestnanosť. V rámci príprav preskúmala aj 450 návrhov, ktoré už čakali na schválenie zo strany Európskeho parlamentu a Rady EÚ. 80 z nich sa rozhodla stiahnuť či upraviť.

Nová Komisia tiež oznámila, že na základe svojho programu na zlepšovanie kvality regulácie (Regulatory Fitness and Performance Programme/REFIT) chce špecializovaného komisára a jednotku, ktorí by pracovali na odstránení regulačnej záťaže a tým vytvárali „prostredie priaznivé pre investície“.

Iný zástupca DG SANTE upozornil na oneskorenie právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na pesticídy. Podľa neho tiež európska exekutíva zlyháva pri záväzku definovať endokrinné disruptory, za čo už Švédsko obvinilo Komisiu z porušenia dohôd.

„V mnohých otázkach ešte nebolo prijaté konečné rozhodnutie. Komisárov požiadali, aby preskúmali viacero legislatívnych návrhov. Tí však doteraz neprijali rozhodnutie a my ani nevieme, kedy tak spravia,“ uviedol jeden z funkcionárov Generálneho riaditeľstva.

Roberto Bertollini, zástupca Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pri EÚ a hlavný vedecký pracovník pre Európu, minulý týždeň (16. 4.) v Bruseli na konferencii o bezpečnosti potravín povedal, že vidí pozitívne signály od predsedu EK Jean-Clauda Junckera, ktorý na bezpečnosť potravín kladie zvýšený dôraz. Zároveň však dodal, že je znepokojený výsledkami kontroly regulačnej vhodnosti REFIT.

„Nepáči sa mi, ak zjednodušenie regulácie znamená dereguláciu, čo v niektorých prípadoch nie je dobré rozhodnutie. Konkrétne sa jedná o niektoré otázky bezpečnosti v širšom zmysle slova. To je napríklad otázka trans-tukov, ktoré ako zložka pochádzajú z priemyselných procesov. Je to veľmi nebezpečné pre zdravie ľudí a na európskej úrovni nie sú regulované. […] Deregulácia a zjednodušenie sú vítané, iba ak neohrozia bezpečnosť potravín,“ vyhlásil Bertollini.

Včera na vydanie správy o transmastných kyselinách apelovala aj Európska spotrebiteľská organizácia BEUC, ktorá Junckerovi poslala otvorený list.

Zástupcovia Timmermansovho úradu odmietajú predstavu, že lepšia regulácia sa v ich ponímaní rovná deregulácii či žiadnej regulácii. „Je to niečo, čo rázne odmietame. Všetky generálne riaditeľstvá Komisie pripravujú pracovné programy a dlhodobé plány. Nie je pravda, že by to pán Timmermans akokoľvek zdržoval či spomaľoval,“ povedali pre EurActiv.com.