Rozsudok o označovaní slovenských tokajských vín je definitívny

Slovensko a Maďarsko sa v roku 2004 dohodli, že sa vinohradnícka oblasť Tokaj nachádza na oboch stranách spoločenej hranice. Túto súčasť svetového dedičstva UNESCO medzi krajiny rozdelila Trianonská mierová zmluva.

Slovensko však pred prechodom na elektronický systém registrácie akostných vín E-Bacchus požiadalo o zmenu zaregistrovaného názvu vín. O nápravu v novom systéme zažiadalo Európsku komisiu v roku 2009. Komisia žiadosti vyhovela.

Staré chránené označenie pôvodu „Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť“, ktorého názov sa do zoznamu vraj dostal nedopatrením, sa zmenilo na chránené označenie pôvodu "Vinohradnícka oblasť Tokaj", čo zodpovedalo vnútroštátnej úprave. Komisia si tento fakt overovala. 

Maďarské úrady napadli túto zmenu na súde. Maďarsko však poukazovalo na slovenskú právnu úpravu v oblasti vinárstva prijatú 30. júna 2009, v ktorej sa predsa uvádzal výraz „Tokajská vinohradnícka oblasť“. Maďarsko sa teda obrátilo na Všeobecný súd s cieľom dosiahnuť zrušenie zápisu chráneného označenia pôvodu „Vinohradnícka oblasť Tokaj“ v databáze E‑Bacchus.

Všeobecný súd v roku 2012 rozhodol, že maďarská sťažnosť voči zmene je neprípustná. Proti tomuto výroku sa maďarská strana odvolala na Súdny dvor Európskej únie (CJEU).

Stredajšie rozhodnutie súdu potvrdilo to predchádzajúce a zamietlo maďarské odvolanie v plnom rozsahu. Súdny dvor teda dospel k záveru, že Všeobecný súd nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že tieto názvy vín sú od 1. augusta 2009 podľa prechodného režimu automaticky chránené.

Zápis slovenských vín, tak ako sa uskutočnil, nepredstavuje podľa CJEU napadnuteľný akt.

Podľa maďarských médií Maďarsko trvá na rozdelení regiónu na dva separátne. Slovenskí a maďarskí vinári sa po roku 2004 nedohodli na jednotných metódach a spoločne akceptovanej kontrole kvality.

Maďarsko sa údajne obáva, že by značku Tokaj mohli ohroziť nekvalitné vína predávané pod jej menom. Ide najmä o cudzie vína, ktoré „nedokážu splniť prísne maďarské štandardy“.