U organických potravín by sa mohla tolerovať kontaminácia pesticídmi a GMO

(zdroj: Jessica Spengler/Flickr)

Europoslanci z Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) v pondelok prijali správu, ktorá sa postavila proti navrhovanému sprísneniu pravidiel pre ekologické poľnohospodárstvo. Zmiešané reakcie vyvoláva najmä požiadavka zmieniť proces certifikácie.

Nemecko, ktoré predstavuje najväčší trh s ekologickými potravinami, sa obáva prílišnej byrokratickej záťaže pre výrobcov. Obavu z nových obmedzení pre ekologických farmárov vyjadril tiež dlhoročný francúzsky europoslanec José Bové (Zelení/EFA).

Európska komisia navrhla, aby vylepšený systém overovania ekologických výrobkov zahŕňal povinné kontroly predajcov a sankcie, ktoré by sa uplatňovali, ak sa v potravinách nájdu zakázané látky. Poľnohospodársky výbor EP však nesúhlasí a navrhuje upustiť od odoberania certifikácií, v prípade výskytu pesticídov a GMO.

Kontamináciám ekologických produktov neželanými látkami môže nastať pri prevoze alebo pri postreku okolitých polí, kde sa organické potraviny nepestujú.

Francúzsky úrad pre vydávanie ekologických certifikátov Ecocert uvádza, že ekologické označenie každoročne odoberú asi 10 % výrobcov, ale iba 0,5 % týchto prípadov pripadá na vedomé porušovanie pravidiel zo strany farmárov.

Európska komisia tento fakt zohľadnila pri vytváraní návrhu nariadenia o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov (COM(2014) 180 final). Uvádza, že zber a prepravu ekologických výrobkov a výrobkov iných ako ekologických možno vykonávať súčasne, ale „mali by sa stanoviť osobitné ustanovenia, aby sa počas manipulácie náležite oddelili ekologické výrobky od výrobkov iných ako ekologických a aby sa zamedzilo ich zmiešaniu“.

Komisia ďalej navrhuje, aby boli dôsledne oddelené aj polia, kde sa pestuje ekologicky, a kde konvenčne.

Akékoľvek dodatočné podmienky pre pestovanie biopotravín vyvolávajú otázku, či sa rozvoj v tomto sektore nezabrzdí. Reforma organického farmárstva tak rieši niekoľko protichodných sporných momentov. Prísnejšie pravidlá znamenajú väčšiu bezpečnosť potravín pre spotrebiteľov, môžu však aj odrádzať nových výrobcov, ktorí by mali záujem ekologickú výrobu. Naopak, príliš mierne pravidlá by mohli spochybniť dôveryhodnosť ekologickej výroby.