U záhradkárov obávané naradenie neprešlo

Zdroj: Európsky parlament

„Naša komunikácia pri tomto návrhu zlyhala“, priznal pred poslancami eurokomisár zodpovedný za kontroverznú legislatívu s technickým názvom (Produkcia rastlinného rozmnožovacieho materiálu a jeho sprístupňovanie na trhu).

Titulky ako: "Koniec záhradkárov v EÚ – Pripravovaný zákon ich takmer zlikviduje", neboli žiadnou výnimkou.

Najväčšie obavy v súvislosti s legislatívou hovorili, že pod vplyvom "nariadenia o osivách" ako sa mu hovorí, môžu z trhu úplne vymiznúť mnohé zo starých a vzácnych odrôd ovocia, zeleniny a obilnín špecifické pre rôznemiestne podmienky. To všetko v prospech väčšej koncentrácie a väčších hráčov na trhu.

Nariadenie upravovalo povinnú registráciu odrôd osív všetkého druhu.

Podľa europoslancov by tak Komisia získala neúmerné kompetencie a členské štáty by ponechala bez možnosti prispôsobiť si nové pravidlá svojim potrebám.

Proti návrhu Európskej komisie hlasovalo 650 zákonodarcov, podporu mu vyjadrilo len 15.

Záhradkári nie

Komisia sa ako predkladateľ s kritikou nestotožňuje, osivá sú podľa nej regulované už dnes a nariadenie malo priniesť jednoduchšiu registráciu a ušetriť malé a stredné podniky poplatkov.

Upraviť chcelo marketing osív, v žiadnom prípade nie ich použitie v záhradkách. Súkromní záhradkári a používanie osív v malom vôbec nespadalo pod pôsobnosť nariadenia, upozornil eurokomisár Tonio Borg.  

Keďže Komisia po hlasovaní v EP odmietla svoj návrh stiahnuť a prepracovať, Európsky parlament zaslal návrh na posúdenie členským štátom (Rada EÚ).

Podľa predsedu Výboru EP pre poľnohospodárstvo Paola De Castra hlasovanie ukázalo mieru nespokojnosti europoslancov s návrhom. Ten podľa neho nedokázal zjednodušiť pravidlá a podporiť potrebné inovácie.

„Návrh vyvolal medzi poslancami mnoho obáv, napríklad v súvislosti so zlúčením dvanástich smerníc do jediného priamo aplikovateľného nariadenia, ktoré by obralo členské štáty o možnosť prispôsobiť si nové pravidlá svojim potrebám,“ uviedol taliansky socialistický poslanec De Castro.

Komisia naopak tvrdí, že návrh prináša zjednodušenie administratívy a menej delegovaných aktov.

Nie unáhlene

Spravodajca Sergio Paolo Francesco Silvestris, zodpovedný za túto správu, upozornil, že ide o návrh, ktorý je zásadný pre mnohé združenia pestovateľov, spoločnosti a občanov, a preto europarlament nemôže rozhodnúť unáhlene. Navyše ide o predposlednú schôdzu EP pred voľbami.

De Castro hovorí, že treba brať väčší ohľad na odlišnú situáciu v rôznych členských štátoch únie. Vyzval členské štáty, aby podporili pozíciu Európskeho parlamentu.

Ak Rada EÚ podporí EP a návrh zamietne, legislatívny proces bude ukončený. Rada však môže návrh EK pozmeniť – v takom prípade by europarlament mohol odmietnuť pozmeňovacie návrhy Rady a nadobro tak zamietnuť legislatívny návrh – alebo začať rokovať s predstaviteľmi rady o konečnom znení nového nariadenia o osivách.

Pozície

„Komisii sa nepodarilo rozptýliť obavy občanov aj malých poľnohospodárov z negatívnych dosahov tohto návrhu na agrosektor. Návrh by negatívne zasiahol najmä tých, ktorí sa snažia dopestovať kvalitné a zdravé potraviny a zároveň im záleží na biodiverzite a ochrane životného prostredia v Európe,“ uviedla o tomto návrhu slovenská europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH).

Český europoslanec Pavel Poc (S&D, ČSSD): „Mal som tú česť pracovať v záhradníckom odbore. O tomto návrhu som ako tieňový spravodajca mojej skupiny vo výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín absolvoval nespočetne diskusií s odborníkmi, záujmovými skupinami aj s verejnosťou. Nenašiel som nikoho, kto by návrh v tejto podobe ako bol predložený uvítal. Nenašiel som žiadnu pridanú hodnotu, ktorú by prinášal.