Únia chce obhájiť prvenstvo vo výrobe vína

(zdroj: Tiberiu Ana/Flickr)

Celosvetová spotreba vína rastie, európsky podiel na trhu naopak neustále klesá. Na túto situáciu EÚ reaguje novými pravidlami režimu schvaľovania výsadby viniča. Tie upravujú, ako by mali členské štáty (na vnútroštátnej úrovni) riadiť systém bezplatných a neprenosných povolení na výsadbu. Na novom vykonávacom nariadení sa už zhodli Európsky parlament aj Rada EÚ.

„Nový systém vytvára priestor, aby sa v reakcii na rastúci svetový dopyt v európskom sektore vinohradníctva a vinárstva postupne zvyšovala produkcia. Členským štátom zároveň poskytuje širokú škálu ochranných opatrení na riešenie možných spoločenských a environmentálnych rizík v jednotlivých vinohradníckych oblastiach,“ vyhlásil včera eurokomisár pre poľnohospodárstvo Phil Hogan.

Komisia vysvetľuje, že zmeny sú súčasťou reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky z roku 2013. Potrebu nových pravidiel odôvodňuje aj nedávnou talianskou odbornou štúdiou o konkurencieschopnosti európskych vín. Jej autori skúmajú viaceré spotrebné prognózy do roku 2025. Predpovedajú pokles domácej spotreby a jej rast v mimoeurópskych krajinách. Vinári v EÚ sa preto budú musieť čoraz viac orientovať na export.

Talianski odborníci ďalej navrhujú nepodceniť pre víno „netradičné“ trhy, akými sú Južná Kórea, Alžírsko, Filipíny či Mexiko. V tomto ohľade by podľa nich pomohlo najmä nadväzovanie bilaterálnych dohôd. Výrobcovia by tiež mali zvážiť presun plnenia fliaš a ich balenia.

Okrem úpravy týkajúcej sa vinohradníckej plochy nová legislatíva ďalej špecifikuje rozlišovanie medzi oblasťami so zemepisným označením a bez neho. „Pravidlá tiež objasňujú prechod zo súčasného systému na nový režim a postup, akým sa platné práva na výsadbu zmenia na povolenia,“ doplnila EK. Nový režim nahradí ten súčasný 1. januára 2016.