Únia sa môže priblížiť národným zákazom GMO

Protest proti GMO (zdroj: Daniel Lobo/Flickr)

Európska únia má jedny z najprísnejších štandardov pre geneticky modifikované organizmy na svete. V súčasnosti sa v Európe pestuje iba geneticky upravená kukurica MON 810, ktorá lepšie odoláva voči hmyzu. Napriek tomu niektoré členské štáty prijali dodatočné opatrenia, aby sa na ich územie nerozšírila.

Liberáli vs ľavica

„Námietky proti GMO, ktoré nie sú vedecky podložené, sú skôr technofóbiou než zdravým úsudkom,“ uvádza poslanec EP Jan Huitema z Aliancie liberálov a demokratov pre Európu (ALDE).

Člen Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vo svojom článku pre The Parliament Magazine píše, že tieto potraviny predstavujú „lepšiu budúcnosť“. Kvôli debatám o technických záležitostiach sa údajne pripravujeme o nekonečné možnosti, ktoré môžu priniesť.

Proti autorizácii ďalších GMO stoja tradične Zelení. Ich hovorca Richard More O’Ferrall vyhlásil, že Európa by nové plodiny nemala povoliť, kým nebude mať pripravený schvaľovací mechanizmus.

„V súčasnosti máme situáciu, kedy je proti GMO väčšina verejnosti, ale Komisia je v zásade donútená vydať súhlas,“ vysvetľuje hovorca. Veľa si sľubuje od predsedu EK Jeana-Clauda Junckera, ktorý v júli avizoval zmenu.

Negatívne účinky na zdravie spotrebiteľov neboli zatiaľ presvedčivo dokázané, existujú však aj iné dôvody na zákaz. Životné prostredie môže ohrozovať to, že odolnejšie plodiny nahradia ostatné. Hmyzuodolné rastliny môžu rovnako neutralizovať aj neškodné motýle.

Preto sa v januári proti novému druhu kukurice postavili poslanci Progresívnej aliancie Socialistov a Demokratov (S&D). Podľa ich predstaviteľky Dagmar Roth-Behrendtovej sú za odpor európskej verejnosti voči GMO zodpovední výrobcovia, ktorí o bezpečnosti nepredkladajú dostatok dôkazov.

Krajinu chcú rozhodovať samy

Od roku 2009, kedy 13 členských štátov požiadalo o slobodu pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách, hľadá únia spôsob, akým skombinovať vedecky podložený systém so záujmami jednotlivých krajín.

Právny základ, ktorý má potvrdiť separátne rozhodovanie, existuje vo forme návrhu nariadenia KOM(2010) 380 už od roku 2010. Veľký posun v tomto smere znamenalo júnové zasadnutie Rady ministrov životného prostredia. Jeho výsledkom bolo požadované kompromisné riešenie. [EurActiv.sk, 13. 6. 2014]

Druhé čítanie návrhu o možnosti členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie GMO na ich území prebehne vo výbore EP pre životné prostredie 11. novembra.