Väčšina potravín v Európe sa vyhne kontaktu s pesticídmi

zdroj: (jetsandzeppelins/Flickr)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) minulý týždeň zverejnil každoročný prieskum kontaminácie európskych potravín. Stopové množstvá takmer 700 pesticídov skúmal u 81 tisíc vzoriek.

Zverejnené údaje sa viažu k roku 2013. Výskum v tom čase prebehol v 27 krajinách EÚ a v dvoch členských štátoch ESVO.

Vyššiu ako povolenú hladinu reziduálnych pesticídov (maximum residue levels, MRL) namerali európski hygienici u potravín, ktoré napádajú huby a hmyz najviac. Kým v minulosti sa stopy pesticídov vyskytovali najčastejšie v špenáte (6,5 %), tento krát sa na špici rebríčka umiestnili jahody (2,5 %) a hlávkový šalát (2,3 %).

Okrem spomínaných potravinárskych komodít skúmali prítomnosť prípravkov na hubenie škodcov v ryži, kravskom melieku, bravčovom mäse či vo víne.

Európske potraviny sú už tradične bezpečnejšie ako dovážané. Výrobky a plodiny z európskeho kontinentu obsahovali nepovolenú hodnotu MRL v 1,4 % prípadov, u dovážaných to bolo 5,7 %, aj tento údaj však medziročne klesol o takmer tretinu.

Kokteilový efekt

Zdravotnícke a environmentálne organizácie úradu EFSA už dlhšie vyčítajú, že neprihliada na kumulovaných efekt viacerých pesticídov naraz. Vyše štvrtina potravinových vzoriek z prieskumu obsahuje dva a viac pesticídov súčasne.

 „Poskytovanie štatistiky o jedinej reziduálnej hodnote je prílišným zjednodušením,“ hovorí Martin Dermine z občianskeho združenia Pesticide Action Network (PAN) Europe.

Dermine upozorňuje, že o kombinovanom efekte viacerých pesticídov na ľudské zdravie vieme len veľmi málo: „Zatiaľ čo 97 % stravy, ktorú v Európskej únii konzumujeme, nepresiahne maximálne hladiny rezíduí MRL, tak už menej sa vie, že celkový počet stôp rastie.“

Tatiana Santos z ochranárskej organizácie European Environmental Bureau (EEB) dodáva, že EÚ by mala používanie pojmu MRL prehodnotiť, pretože nastavenie maximálnych limitov je „vysoko teoretické“.

„Jedinou štatistikou, ktorou by mala EFSA popisovať bezpečnosť potravín, je údaj o nulovej prítomnosti pesticídov,“ vyhlásila španielska aktivistka.

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín poskytol EurActivu stanovisko, že na základe doterajších skúseností nepredpokladá, že multiplikácia nájdených rezíduí vedie k akútnemu ohrozeniu zdravia. Z prieskumov za roky 2011 až 2013 chystajú  podrobné hodnotenie rizík aj pre tieto prípady.