Včely si zaslúžia svoj svetový deň, zhodli sa lídri

Vedci odhadujú, že za posledných 30 rokov vymizli až tri štvrtiny opeľovačov. FOTO: Shutterstock.

Organizácia spojených národov (OSN) vyhlásila 20. máj ako svetový deň včiel. Návrh z dielne Slovinska podporili všetky členské krajiny Európskej únie. Cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti hmyzu v ekosystéme a upozorniť na ich hromadné úhyny.

O návrhu hlasovalo 20. decembra valné zhromaždenie OSN v New Yorku. Podporilo ho spolu 155 krajín vrátane EÚ, USA, Číny a Ruska. Prostredníctvom dňa venovaného včelám chce OSN „zvyšovať povedomie o dôležitosti včiel a iných opeľovačov, hovoriť o tom, čo ich ohrozuje ako i o ich prínose pre udržateľný rozvoj.“

Včely a iné opeľovače sú pre potravinový systém kľúčové. Zaisťujú potravinovú bezpečnosť a podľa Medzivládnej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – IPBES) sa ekonomická hodnota opeľovania odhaduje na 577 miliárd eur. Hmyz je kľúčovým prvkom mnohých ekosystémov a slúži aj ako indikátor ich životaschopnosti.

Za posledných 30 rokov vymizlo len v Európe až tri štvrtiny opeľovačov. Presná príčina nie je úplne jasná. Veľa vedeckých dôkazov ale poukazuje na zvýšenú spotrebu pesticídov zo skupiny tzv. neonikotínoidov.

Tieto bežne používané pesticídy ovplyvňujú nervový systém hmyzu, ich váhu a reprodukčný systém. Používajú sa na ošetrenie semien pred zasadením. Rastliny ale absorbujú menej ako 20 percent týchto chemikálii. Zvyšok uniká do životného prostredia.

Slovinská iniciatíva

Slovinsko zakázalo používanie neonikotínoidov už v roku 2011. Bolo tak prvou krajinou Európskej únie, ktorá proti týmto látkam prijala nejaké opatrenia. Európska únia v roku 2013 obmedzila použitie troch druhov neonikotínoidov (klotianidín, imidakloprid a tiametoxám) a do budúcna je v hre aj otázka ich úplného zákazu.

Včelárstvo je súčasťou slovinskej kultúry. Aj preto sa Slovinsko roky snažilo na pôde OSN získať podporu pre uznanie svetového dňa včiel. Návrh v novembri 2017 schválil Hospodársky a finančný výbor OSN, predtým ako o ňom rokovali krajiny na Valnom zhromaždení.

Dejan Židan, podpredseda slovinskej vlády rozhodnutie uvítal. „Včely a iné opeľovače konečne získali miesto, aké si zaslúžia s ohľadom na ich význam pre svet a ľudstvo. Uznanie svetového dňa včiel je dôkazom, že existuje vôľa im pomôcť.“

„Je to iba začiatok dlhého procesu záchrany včiel a iných opeľovačov. Aby sme uspeli, zapojiť sa budú musieť vlády všetkých krajín, podnikateľská komunita aj občianska spoločnosť“, dodal Židan.

„Musíme urobiť viac, ako iba o probléme hovoriť – potrebné budú konkrétne opatrenia na zlepšenie starostlivosti o včely, propagáciu včelárstva a to všade vrátane rozvojových krajín.“

Slovinsko plánuje založiť medzinárodnú školu včelárstva, ktorá bude vzdelávať budúcich včelárov a umožní zdieľanie vedomostí o včelárstve a zdieľanie skúsenosti medzi krajinami. Jeden z 200 Slovincov je včelár. Krajina tak patrí medzi krajiny s výnimočne vysokým zastúpením včelárov vo svete.