„Veľká desiatka“ je 25. najväčším znečisťovateľom

Prezentácia značky Unilever

Takzvaná „veľká desiatka“ (Big 10), do ktorej patrí Associated British Foods, Coca-Cola, Danone, General Milks, Kellogg, Mars, Mondelez International, Nestlé, PepsiCo a Univeler, spolu vyprodukujú takmer 267 miliónov ton emisií skleníkových plynov.

Je to viac než Fínsko, Švédsko, Dánsko a Nórsko dohromady, uvádza sa v správe Oxfam.

Týchto desať spoločností by pritom mohlo urobiť viac v prospech zlepšenia životného prostredia. Niektoré z nich už urobili dôležité kroky.

Unilevert, Coca-Cola a Nestlé patria medzi tri najasertívnejšie spoločnosti v ich politike boja proti klimatickým zmenám. Naopak, Kellogg a General Mills sú na opačnom konci tejto pomyselnej tabuľky.  

„Veľká desiatka generuje zisky v objeme viac než jednej miliardy dolárov denne. Nedokáže však konať zodpovedne a my všetci budeme znášať následky. V tomto boji zlyhávajú najmä Kellogg a General Mills. Práve tieto spoločnosti by mali byť lídrami v tomto boji, aby pomohli zastaviť klimatické zmeny, ktoré prispievajú k hladu vo svete,“ povedala Natalia Olonso z Oxfamu.

Búrky, záplavy, suchá a výkyvy počasia spôsobené zmenou klímy ovplyvňujú ceny potravín. Za mnohými klimatickými zmenami je konanie človeka, jeho priemyselné a poľnohospodárske aktivity či doprava.

Správa poukazuje na to, že klimatické zmeny majú vplyv aj na príjmy samotných spoločností. Ročná strata spoločnosti Unilever predstavuje asi 303 miliónov eur. General Mills hovorí o strate 62-dňovej produkcie v prvom štvrťroku 2014 práve kvôli extrémnym poveternostným podmienkam.

Zo správy Oxfam tiež vyplýva, že polovicu celkových emisií spoločností majú na svedomí dodávatelia, ktorí sa podieľajú na výrobe poľnohospodárskych súčiastok. Pre ne však neplatia ciele pre znižovanie emisií, ktoré si niektoré zo spoločností stanovili.  

Hovorca Európskej komisie neodpovedal na otázky, aké sa urobili opatrenia pokiaľ ide o vyhodnotenie spoľahlivosti údajov od spoločností o  produkcii emisií skleníkových plynov.

Oxfam tvrdí, že desať najväčších spoločností, ktoré vyrábajú potraviny a nápoje, by mali byť schopné zredukovať svoje emisie o 80 miliónov ton do roku 2020. To je ako keby zmizli všetky autá z ulíc Los Angels, Pekingu, Londýna a New Yorku.

Správa je súčasťou kampane „Čo sa skrýva za značkami“, ktorá posudzuje sociálne a environmentálne politiky „veľkej desiatky“.

V apríli tohto roka sa množstvo veľkých európskych organizácií vyrábajúcich potraviny a nápoje, vrátane Unilever a Nestlé, pripojilo k deklarácii o  udržateľnejšom európskom potravinovom systéme.