Z niektorých potravín zmizne dátum minimálnej trvanlivosti

„Straty potravín a potravinový odpad majú sociálne, environmentálne a ekonomické následky,“ uvádza správa, ktorú na ostatnom rokovaní Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov predložili holandská a švédska delegácia.

Štáty Európskej únie vyprodukujú každoročne 90 miliónov ton potravinového odpadu. Jednou z príčin takto vysokého čísla je aj príliš tesná legislatíva, zhodli sa na zasadaní v Bruseli ministri EÚ.

Na niektoré potraviny, ako je víno, kuchynská soľ, cukor v pevnom stave a na niektoré cukrárske výrobky sa ani dnes nevzťahuje povinnosť uvádzať dátum minimálnej trvanlivosti.

Holandsko a Švédsko s podporou Nemecka, Rakúska, Dánska a Luxemburska navrhujú, aby sa zoznam produktov, na ktorých nebude nutné udávať dátum konzumácie, rozšíril.

Zdôraznili, že existuje viac výrobkov, ktoré majú predĺženú životnosť a svoju kvalitu si zachovávajú aj po veľmi dlhú dobu. Konzumenti tiež údajne stále nedokážu odlišovať dátum minimálnej trvanlivosti a označenie „spotrebujte do“, ktoré je vyhradené pre úzky okruh potravín.

Ministri únie podporia zámer odstrániť minimálnu trvanlivosť v prípade, že nebude narušená bezpečnosť európskeho jedálnička. Od Európskej komisie očakávajú revíziu súčasnej legislatívy a publikáciu novej stratégie udržateľnosti v potravinovom sektore.

Predkladatelia návrhu pripomenuli, že sa EÚ prihlásila k záverom konferencie Rio+20, kde generálny tajomník OSN Pan Ki-Mun inicioval program na boj so svetovým hladom Zero Hunger Challenge. Únia by preto mala znižovať potravinový odpad a straty aj v tomto kontexte.

V októbri 2014 pravdepodobne svoje odporúčania pre udržateľnosť potravinových systémov a na predchádzanie potravinovému odpadu zverejní aj Výbor pre potravinovú bezpečnosť vo svete (CFS).